Arrangement

Konference: "Et samfund i forandring - hvad bliver folkekirkens svar?

Lørdag 16. november 2019 kl. 10-16 afholder Kirkefondet konference med temaet: ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar? Forandring – forankring – forsvar - forstening….??” • I de større byer er der markante demografiske udfordringer – hvordan reagerer kirken på det? • I nogle landområder sker der stor fraflytning, mens andre områder oplever at have mange ”turister” en stor del af året – hvordan reagerer kirken på det? • Siden 1970 har der været to store kommunalreformer – har kirken foretaget en strukturtilpasning til det? • Drop-in dåb og drop–in vielser kan ses som symptom på de hastige forandringer og mange nye tiltag – men også på at vort samfund er præget af strømninger som individualisering, urbanisering, aftraditionalisering mm. I løbet af dagen gives forskellige input ved bl.a. historiker og debattør Uffe Østergaard, tidl. professor på CBS, departementschef Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet og Lars Kolind, iværksætter, bestyrelsesformand, adjungeret professor mm. Konferencen forventes afholdt i Kirkefondets husbådskirke, som ligger i Sydhavn sogn under navnet ”Kirkeskibet 2450” placeret tæt ved Alfred Nobels Bro, Topstykket 20, 2450 København Tilmelding senest onsdag d. 30. oktober til kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33. Læs mere om konferencen på www.kirkefondet.dk

Sted
"Kirkeskibet 2450"
2450 København SV
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
kirkefondet@kirkefondet.dk
33 73 00 33
Kilde
Kirkekalenderen
Mere information
Læs mere om begivenheden