Arrangement

Sjælesorgskursus i Skjern | Foreningen Agape

Bliver du jævnligt brugt som sjælesørger i din menighed? Tag på sjælesorgskursus og bliv bedre udrustet i den tjeneste.

Agape og sjaelesorg.dk arrangerer i efteråret 2019 et Sjælesorgskursus i Skjern.

Målet med sjælesorgskurset er, at deltagerne bliver:

- Udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet.

- Bevidste om egen person i sjælesorgens rum. 

- I stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen

- Fortrolige med brugen af sjælesorgens midler

- Skærpe opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi.

Emnerne, der undervises i på kurset, er et udsnit af de temaer, man som sjælesørger kan møde i sjælesorgens rum.

MÅLGRUPPE:
Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedsmæssig sammenhæng, ansatte i missionsbevægelser m.fl.

OMFANG
7 samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der gives ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

DELTAGERE
Min. 10 deltagere. Max. 20 deltagere. Af hensyn til dynamikken i gruppen, forventes det, at man deltager i alle syv samlinger. Deltagernes forudsætninger og erfaringer med sjælesorg vil være forskellige. Det forventes, at alle har erfaring med sjælesorg og man arbejder med på hinandens udvikling af sjælesørgerisk kompetence.

TILSKUD
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger. Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje.

Sted
Skjern Bykirke
6900 Skjern
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Annette Bech Vad og Dan K. Månsson (kursusledere)
info@agape.dk
86806022
Tilmeldingsfrist:
Kilde
Kirkekalenderen
Mere information
Læs mere om begivenheden