Arrangement

Sammen om – diakoni i Roskilde Stift

Diakoniudvalget under Roskilde Stiftsråd har i samarbejde med stiftets provstier iværksat en kortlægning af
diakonien i Roskilde stift. Undersøgelsen er foretaget af Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter (FUV). På denne
temadag præsenteres undersøgelsens resultater og der gives inspiration til videre debat om og arbejde med diakoni.
Temadagen henvender sig til præster, menighedsråd og ansatte som arbejder med diakoni samt til kirkens
samarbejdspartnere på det diakonale område.
Temadagen er gratis og tilmelding sker via dette link: TILMELDING
På grund af Corona-restriktioner kan vi være nødsaget til at begrænse deltagerantallet fra de enkelte sogne,
provstier og organisationer med henblik på at opnå den bredest mulige repræsentation blandt deltagerne.
Program for dagen
9.30 Ankomst og kaffe
10.00 Velkomst
v. Hanne Hummelshøj. Formand for stiftsudvalget for diakoni i Roskilde Stift
10.15 ”Diakoni i Roskilde Stift”. Præsentation af undersøgelsen ved. Bjarke Schønwandt Mortensen (FUV)
11.00 Pause
11.15 Samtaler ved bordene
Hvilke spørgsmål og overvejelser giver kortlægningen anledning til i mit sogn og provsti og på tværs af stiftet?
11.45 Opsamling på spørgsmål og kommentarer til kortlægningen i plenum
12.30 Frokost
13.15 100 diakonale tiltag i Viborg Stift v. Steen Andreassen. Stiftspræst for diakoni i Viborg Stift
14.00 Kaffe
14.15 Replikrunde: Hvordan kan sogne og provstier gennem diakonien nå endnu flere danskere, som har behov for
fællesskab og omsorg?
I panelet: Karin Bundgaard. Provst for Odsherred provsti
Mette Møberg Madsen. Generalsekretær i ”De Samvirkende Menighedsplejer”
Adam Holst, forandringsagent Slagelse kommune
15.00 Afrunding og tak for i dag
v. Hanne Hummelshøj

Sted
”Galleri Emmaus”, Højskolevej 9, 4690 Haslev
Tid
Startdato:
Slutdato:
Mere information
Tilmelding her.