Arrangement

Udflugt til Vor Frelsers Kirke

Andet arrangement

Vor Frelsers Kirke er mest kendt for sit spiralsnoede spir, men den rummer også en imponerende, udskåret orgelfacade fra 1698 og Nicodemus Tessins mesterstykke af en altertavle.
”Så er jeg nu i Stand ved Fire Kongers Nåde, de Tre af dem har Gud til Himlen kaldet Hjem. Gud selv den Fjerdes Sag således stedse råde, at Mand må huske ham, mens To og Tre er Fem”. Det lille digt, skrevet af politifuldmægtig Matthias Banke, blev 26. april 1750 lagt i tårnets globe. Derpå blev kuglen og Frelsersmanden hejst op i næsten 100 meters højde af en flok matroser, udkommanderet fra Holmens flådestation. Det, og meget mere, skal vi høre om på denne rundvisning, der begynder kl. 10.
Efterfølgende spiser vi frokost et godt sted. PraktiskVi mødes i Grøndalskirken kl. 9.30 og tager bus 2A til Christianshavns Torv. Herfra går vi over til Vor Frelsers kirke, hvor vi møder Susanne Møller Olsen, tidligere præst i Grøndalskirken, der vil vise os rundt. Husk at medbringe penge til frokost og transport.Tilmelding til kirkekontoret eller sognepræst Tine Vængtoft senest onsdag d. 10. juli.

Sted
Grøndalskirken
Hulgårdsvej 2
2400 København NV
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kilde
Sogn.dk