Arrangement

Generalforsamling i Kristent Pædagogisk Institut (KPI) 2020

Generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Drøftelse af KP'Is arbejde på grundlag af formandens og den daglige leders beretninger.
3. Fastsættelse af medlemskontingenter.
4. Godkendelse af revideret regnskab 2019 og budget 2021.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Sted
Silkeborg Kirke
Torvet 10C
8600 Silkeborg
Tid
Startdato:
Slutdato:
Mere information
Besøg hjemmesiden med flere oplysninger her.