Arrangement

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger | Kursus fra Landsforeningen af Menighedsråd

Kursus | Kirkeværger | Læring. Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne. På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

For: Nyvalgte kirkeværger.

Sted
SAMS - Sammenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland
Tid
Startdato:
Slutdato:
Mere information
Sted og tilmelding opdateres | Hold øje med hjemmesiden her.