Arrangement

Præsten som leder - kursus for præster

Kursus I 2019 gennemføres et kursusforløb for præster, der ønsker at beskæftige sig med ledelsesaspektet i
præstens arbejde.

Målet er, at deltagerne ved at beskæftige sig med en selvvalgt konkret ledelsesopgave tilegner sig
relevant teoretisk indsigt og samtidig erhverver sig værktøjer til at varetage ledelsesopgaver.

Kursusforløbet har plads til 12 deltagere.

For: præster

Sted
FUV, Refugievej 1, Løgumkloster
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Tilmeldingsfrist:
Mere information
Læs mere.