Arrangement

Foreningen for Kirkegårdskulturs Årsmøde 2019

Foreningen for Kirkegårdskulturs formål er at virke for, at kirkegårdenes æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares og udvikles således at kirkegårdene fremtræder som værdige begravelsespladser. Ved årsmødet er der om mandagen 2 foredrag, om tirsdagen heldagsekskursion til kirkegårde på Als.

Pris kr. 2450 inkl. fuld forplejning og enkeltværelse (ikke-medlemmer kr. 2850,-). Se fuldt program på hjemmesiden. Deadline 1. maj 2019

 

Sted
Hotel Scandic Sønderborg
6400 Sønderborg
Tid
Startdato:
Slutdato:
Kontakt/ansvarlig
Jens Dejgaard Jensen
post@kirkegaardskultur.dk
86820244
Tilmeldingsfrist:
Kilde
Kirkekalenderen
Mere information
Læs mere om begivenheden.