VIRKSOMHEDSPRÆST

Sankt Lukas Stiftelsen
Ansøgningsfrist: 12.6.2023

Sankt Lukas Stiftelsen

MED FOKUS PÅ DIAKONI OG TEAMLEDELSE

Er du som præst velfunderet i din teologi og samtidig udadvendt og initiativrig? Kan du gå i dialog med alle i et diakonalt og sundhedsfagligt kraftcenter, og brænder du for at arbejde innovativt med kirke, kultur og menighedsliv? Så er det dig, Sankt Lukas Stiftelsen søger.

HVEM ER VI?

På Sankt Lukas Stiftelsen ønsker vi et aktivt kirke- og kulturliv med relevans for en bred skare af mennesker, herunder medarbejdere på og brugere af Stiftelsens tilbud, og for det omgivende samfund. Vi søger en ny virksomhedspræst, der kan indgå i Stiftelsens visioner og stå i spidsen for at udvikle, udfolde og implementere disse.

Du vil være den primære præst i Stiftelsens kirke og fungere som den daglige koordinator og teamleder for medarbejdere og frivillige i og omkring Sankt Lukas Stiftelsens kirke- og kulturliv. Teamet består i øjeblikket af en hospicepræst, to frivillige seniorpræster og en organist. Der er desuden tilknyttet frivillige til arbejdet, heriblandt medlemmer af Lukas Fællesskabet, et kristent bo- og levefællesskab, som blandt andet fungerer som kordegn og kirketjener. Du vil derudover indgå i et tæt samarbejde med medarbejdere fra Stiftelsens ledelsessekretariat.

Sankt Lukas Stiftelsen er en erhvervsdrivende fond, der i samarbejde med regioner og kommuner driver en række vigtige sundheds- og socialtilbud. Stiftelsens kirke er en privat kirke beliggende i Helleruplund Sogn uden eget tilknyttet sogn, men med tradition for et aktivt kirke- og menighedsliv og en inddragelse af frivillige kræfter i det diakonale arbejde. Den tradition ønskes styrket og videreført.

HVEM ER DU?

Du skal være en dygtig teolog, der formår at engagere og involvere andre gennem fortolkningen af evangeliet; du kan fungere som en synlig og samlende præst, har et smittende engagement og evner at samarbejde med mange forskellige fagligheder og mennesker. Du trives i en foranderlig hverdag, hvor der er fokus på det udadvendte og udviklende arbejde.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • forstår Sankt Lukas Stiftelsens strategiske retning og evner at skabe kreative løsninger og aktivere Stiftelsens potentialer og værdier inden for kirke- og kulturområdet
  • er innovativ og evner at gå forrest i udviklingen af nye diakonale aktiviteter og tiltag, som kan inddrage og bygge bro til Stiftelsens enheder og åbne til det omkringliggende samfund
  • har erfaring med forandringsledelse og kan bruge dine gode kommunikations- og formidlingsevner til at begejstre andre til aktivt at involvere sig i kirkens arbejde og aktiviteter


DINE OPGAVER

Det er din opgave som virksomhedspræst at være den centrale og bærende figur i relation til kirken, der på baggrund af en kulturåben teologi og genkendelighed i højmessen i forhold til Folkekirkens autoriserede liturgi kan skabe og udvikle fundamentet for et aktivt menigheds- og kulturliv både om søndagen og i løbet af ugen. Du får ansvar for at:

  • indgå i løsningen af de obligatoriske opgaver i og omkring kirken – herunder gudstjenester og andagter både i kirken og på Stiftelsens afdelinger. Det gælder eksempelvis højmesser i kirken, børnegudstjenester for børnene fra Stiftelsens integrerede daginstitution eller bisættelser/begravelser
  • samarbejde med hospicepræsten om løsning af opgaver på hospice i forbindelse med ferieperioder og lignende
  • tilbyde sjælesorgsarbejde og samtaler med medarbejdere, patienter, beboere og pårørende m.fl.
  • være primus motor i udviklingen og nytænkningen af kirke- og kulturlivet

Du skal i hverdagen fungere som teamleder for en mindre gruppe af kollegaer (både ansatte og frivillige). Som teamleder bliver det dit ansvar at:

  • være den daglige koordinator og projektleder for medarbejdere og frivillige i og omkring kirke- og kulturliv på Stiftelsen
  • projektlede og udvikle visioner og handleplaner på området – og omsætte planerne til handling
  • opretholde og øge forbindelsen mellem Stiftelsens forskellige enheder såsom hospice eller plejehjem og kirken

Som virksomhedspræst får du i høj grad mulighed for at sætte retning og forme indhold og rammer for opgaverne. Du bliver en del af en organisation, der på baggrund af diakonale værdier ønsker at skabe nye rammer for det kirkelige og kulturelle liv på Sankt Lukas Stiftelsen, og dem får du sammen med direktion, øvrige præster, medarbejdere og frivillige en central rolle i at definere.


ANSØGNING

Du vil referere til den administrerende direktør. Løn- og ansættelsesvilkår svarer til de statslige overenskomster. Stillingen er en fuldtidsstilling og indebærer skiftende arbejdstider såvel som stor frihed i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Tiltrædelse efter aftale og snarest muligt.

Der er mulighed for en bolig på Stiftelsen, men der er ikke boligpligt.

Send ansøgning og CV mrk. ”Virksomhedspræst” til job@sanktlukas.dk senest den 12. juni 2023 kl. 12.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør, Henrik Nedergaard på hene@sanktlukas.dk eller tlf. 51 79 79 50.


OM SANKT LUKAS STIFTELSEN

Sankt Lukas Stiftelsen er en over 120 år gammel organisation og en mangfoldig arbejdsplads for ca. 500 medarbejdere og 100 frivillige. Vi hviler på et stærkt, folkekirkeligt værdigrundlag med fokus på medmenneskelighed, høj faglighed og professionalisme. Vores aktiviteter omfatter hospice, udgående hospiceteam, børne- og ungehospice, plejehjem, krisecenter, daginstitution, rådgivning og kursusvirksomhed på vores refugium i Smidstrup Strand. Vi har driftsoverenskomster med regioner og kommuner og samarbejder med erhvervsliv, fonde, andre civilsamfundsorganisationer og faglige netværk. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk