Viceforstander

Solglimt
Ansøgningsfrist: 28.9.2023

Solglimt

ER DU VORES NYE ”INDENRIGSMINISTER”?

VICEFORSTANDER TIL SOLGLIMT

- BOTILBUD FOR VOKSNE MED FYSISK OG PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE

Banker dit hjerte for at frisætte potentialet i andre mennesker, så bør du overveje, om du skal være viceforstander for Solglimt.

Om Solglimt
Solglimt bygger på kristne værdier. De værdier er vigtige for os, og det betyder, at alle beboere mødes med næstekærlighed og omsorg. Vi ønsker at vise det enkelte menneske en autentisk hjælp og støtte til at klare sig selv bedst muligt ud fra det aktuelle udviklingspotentiale.

Solglimt har 22 pladser. 10 pladser er godkendt iht. almenboliglovens § 105 med bostøtte efter servicelovens § 85. 12 pladser er godkendt fleksibelt iht. servicelovens § 107 og § 108. Vi er medlem af Kristelig Handicapforening.

Vores menneskesyn
Solglimt bygger på et diakonalt menneskesyn. Alle mennesker har en værdi, som de bibringer fællesskabet, og som skaber påvirkning i andres liv.

Vi tror på, at alle mennesker er værdifuldt skabt og elsket. Dette er retnings- og målsættende for, hvordan vi opfatter, arbejder og er sammen med beboerne.

Vores pædagogiske arbejde fokuserer på at ansvarliggøre beboerne i deres eget liv. Derfor ser vi dagligdagsopgaver som en mulighed for at være støttende. Den støtte kalder vi ægte hjælpekunst, og den har til formål at få beboerne til at gøre alt det, de selv kan. Når det lykkes, opstår det meningsfulde og kærlige øjeblik, som vi alle søger, og som er fundamentet i vores arbejde.

Dagligdagen
Beboerne har som udgangspunkt en stabil, aktiv hverdag udenfor Solglimt i form af skånejob eller beskyttet værksted. Andre har en tilpasset aktivitet på Solglimt. Derudover arbejder vi for, at den enkelte fastholder sit netværk med familie og venner gennem fællesskaber og aktiviteter i lokalområdet og i handicapregi.

Vi er optagede af, at den enkelte skal vide sig betydningsfuld for husets sociale fællesskab. Derfor arbejder vi målrettet for at hjælpe den enkelte til at udfylde sin rolle gennem anerkendelse og opmuntring.

Opgavebeskrivelse
Vi søger en viceforstander, der kan arbejde ud fra vores faglige retning i henhold til recovery-orienteret rehabilitering, herunder styrkelse af empowerment. Viceforstanderen skal sørge for, at fagligheden videreudvikles gennem nærværende og støttende personaleledelse.

Viceforstanderens opgaver:

 • Lede medarbejdere
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler og støtte medarbejdere i den faglige opgave og udvikling
 • Have faglig ledelse
 • Kontakt til kommunale sagsbehandlere og de forskellige tilsynsmyndigheder
 • Markedsføring og salg af pladser

Der ligger en vægtning med eksterne ledelsesopgaver til forstanderen og interne ledelsesopgaver hos viceforstanderen.

Kompetenceprofil

Socialfaglige kompetencer:

 • Er uddannet socialrådgiver, pædagog el.lign.
 • Kendskab til arbejdet på en boform og til målgruppen
 • Struktureret med god skriftlighed
 • Kan omsætte lovgivning og dokumentationskrav til praksis
 • Erfaring med socialfaglige tilgange og metoder
 • Sikre driften i hverdagen

 

Ledelsesmæssige kompetencer:

 • Uddannet i ledelse eller villig til at påbegynde lederuddannelse
 • Erfaring med ledelse
 • Nysgerrig på kontinuerligt at udvikle sin ledelsesmæssige praksis
 • Anerkendende ledelsesstil

 

Personlige kompetencer:

 • Bærer af Solglimts kristne værdier
 • Diakonal tilgang
 • Indre drivkraft til jobbet
 • Transparent, ikke mindst ift. de værdier som er 
 • kendetegnende for Solglimt
 • Kendt for at have overblik og skabe godt samarbejde
 • Inddragende og delegerende

 

Ansættelsesvilkår
Løn og pension i henhold til Solglimts lønpolitik.
Tiltrædelse: 1/12 eller efter aftale.
Reference til forstander.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 28/9
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt d. 6/10 og 12/10.

Læs mere om Solglimt på www.solglimt-vildbjerg.dk.

CV og motiveret ansøgning uploades til: 
www.mentaltouch.jobnext.dk/viceforstander-solglimt

MentalTouch hjælper Solglimt med at rekruttere til denne stilling. Yderligere oplysninger kan fås hos Kresten Reuss Kragh-Schmidt på tlf. 2968 9668 eller kresten@mentaltouch.dk. Du er også velkommen til at kontakte forstander Jan Lavdal, soljl@diakon.dk, tlf. 2424 9703 eller formand Ernst Skipper, gudrunernst@gmail.com, tlf. 2025 0632.