KFUM’s Soldatermission søger veteranfaglig leder

Vil du være med til at styrke og videreudvikle veteranarbejdet i KFUM’s Soldatermission? Vil du have en central position i en spændende organisation, som dagligt gør en forskel for soldater med mén efter udsendelse? Vi ønsker at være blandt de primære aktører på veteranområdet og søger en dygtig veteranfaglig leder til at stå i spidsen for vores indsats. 

Om stillingen
Som veteranfaglig leder får du ansvaret for den faglige udvikling af KFUM’s Soldatermissions tilbud til veteraner og pårørende. Det bliver din opgave at kvalificere indsatsen på de lokale tilbud i samspil med soldaterhjemsledere og ansatte. Du får stor indflydelse i organisationen og bliver en del af den øverste ledelse i KFUM’s Soldatermission med reference direkte til generalsekretæren. Der er tale om en nyoprettet stilling, som er en del af en styrket faglig ambition på veteranområdet, og du vil derfor også selv få mulighed for at præge indholdet.

Det bliver dig, der har fingeren på pulsen på veteranområdet med overblik over de aktuelle tilbud til veteraner og pårørende fra offentlige og frivillige organisationer. Som veteranfaglig leder kommer du til at være med til at tegne organisationen udadtil, så du skal have lyst til en bred samarbejdsflade både indadtil og overfor vores mange samarbejdspartnere i veteranmiljøet. Du vil få ansvar for den faglige ledelse af såvel soldaterhjemsledere som veteranmedarbejdere, mens den lokale soldaterhjemsleder tager sig af den direkte personaleledelse overfor veteranmedarbejderne. 

Arbejdet udføres med base på KFUM’s landskontor i Fredericia, hvor du vil indgå i staben af  kolleger, som er klar med både faglig sparring og kollegialt fælleskab. Opgaverne vil være mangeartede og vil blandt andet omfatte:

  • Faglig sparring til soldaterhjemsledere og ansatte for at styrke den socialpædagogiske indsats på SoldaterRekreationerne. 
  • Udvikling og implementering af nye initiativer og retningslinjer for KFUM’s veteranarbejde. 
  • Planlægning og gennemførsel af introduktion til nye veteranmedarbejdere samt løbende efteruddannelse, coachingforløb og erfaringsudveksling for soldaterhjemsledere og veteranmedarbejdere.
  • Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for ledere og medarbejdere samt deltagelse i ansættelsesprocesser.
  • Sparring og koordinering med offentlige myndigheder som Forsvarets Veterancenter og andre relevante samarbejdspartnere.


Om dig
Vi søger en erfaren leder med en solid faglighed, der kan identificere sig med KFUM’s formål og værdier. Du skal være både ambitiøs og visionær og forstå at skabe udvikling, begejstring og engagement hos dine kolleger og samarbejdspartnere.


Derudover forventer vi at du:  

  • Har en relevant uddannelse, som fx socialrådgiver, socialpædagog, sygeplejerske eller psykolog.
  • Har erfaring med at lede og udvikle indsatser for mennesker med psykiske udfordringer, misbrug og/eller sociale problematikker. 
  • Har kendskab til og gerne erfaring fra botilbud, frivillige organisationer og/eller offentlige myndigheder. 
  • Har erfaring med at tilrettelægge og gennemføre introduktions- og uddannelsesforløb. 
  • Arbejder struktureret og målrettet både selvstændigt og sammen med andre og er god til at skabe netværk og tillid i de relationer, som du indgår i.

Hvis du har kendskab til Forsvaret og KFUM’s Soldatermissions arbejde vil det også være en fordel. 

Vi lægger vægt på, at dine faglige kompetencer er matchet af dine personlige og relationelle evner. Du skal være empatisk og nærværende med en sikker fornemmelse for andre mennesker. Det er afgørende, at du har værdierne i orden og har lyst til at arbejde i en organisation, hvor det kristne menneskesyn danner rammen for det sociale arbejde.  

Der skal påregnes en del rejseaktivitet, så kørekort og egen bil er en nødvendighed. 

Om os
KFUM's Soldatermission har som overordnet formål at forkynde det kristne budskab og
være til praktisk tjeneste (diakoni). For at hjælpe danske soldater, som har fået mén af at have været udsendt til verdens brændpunkter, har vi siden 2012 drevet botilbuddet SoldaterRekreation i Høvelte, Holstebro, Aalborg, Varde og Fredericia. Botilbuddet er etableret i forbindelse med fem soldaterhjem og tilbyder udsatte veteraner midlertidige ophold i op til ét år. Desuden har vi tilbuddet Veteranbo ved Høvelte, hvor veteranerne har mulighed for at bo i op til tre år. Ambitionen, som styrkes i vores nye faglige koncept, er, at veteranen under opholdet støttes og hjælpes til at arbejde aktivt med udfordringer og mål for fremtiden, så der skabes de bedste forudsætninger for at komme godt videre til egen bolig efter udflytning.

Ansættelsesvilkår
Løn efter kvalifikationer i henhold til KFUM’s Soldatermissions lønpolitik. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til generalsekretær Per Møller Henriksen på telefon: 2229 6189 eller e-mail: pmh@kfums-soldatermission.dk. Ansøgning sendes hertil. 
Ansøgningsfrist: 20.01.2021 

En nærmere beskrivelse af KFUMs Soldatermission værdigrundlag og arbejdsområder finder du via nedenstående links.  
Vision 2025: 
(https://www.kfums-soldatermission.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Organisation/Vision-2025-KFUMs-Soldatermission.pdf)

Det faglige koncept for KFUM's SoldaterRekreation: (https://www.kfums-soldatermission.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/SoldaterRekreation/Det_faglige_koncept_for_veteranarbejdet_i_KFUMs_Soldatermission_15.9.2020.pdf)

KFUM’s Soldatermission


Frist: 20.1.2021

Se alle jobopslag