Teamleder til telemarketing
Kristeligt Dagblad søger teamleder til salgsafdelingen

Kristeligt Dagblad er en af landets førende fokuserede aviser, og i tider som disse, hvor aviser ellers har trange kår, oplever vi fremgang og rivende udvikling. Den udvikling arbejder vi målrettet på at fortsætte, og her kommer du ind i billedet.

Jobbet
Du vil indgå i et ungt team, hvor du kommer til at have et tæt samarbejde med de andre teamledere og abonnementschefen. Dit primære ansvar vil være at udvikle, motivere og lede afdelingens 14 sælgere, som arbejder med ny-, mer- og gensalg af Kristeligt Dagblad. Vi forventer, at du – sammen med dine kolleger – formår at skabe resultater i et udfordrende marked.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

  • Coaching og udvikling af afdelingens sælgere
  • Målstyring og prioritering af opgaver på vagterne
  • Optimering af og innovation omkring de konkrete opgaver, der ringes i afdelingen


Arbejdstiden er gennemsnitligt 18-20 timer om ugen og fordeler sig på tre hverdagsvagter fra kl. 15.00 til 20.30. Stillingen indebærer også mødeaktiviteter i et begrænset omfang. Der vil være en vis fleksibilitet i vagtplanlægningen, der foregår sammen med resten af ledelsesteamet. 

Personlig udvikling
Kristeligt Dagblad prioriterer personlig udvikling blandt sine medarbejdere, og ledelsesudvikling er en integreret del af jobbet. Dette kommer til udtryk gennem kursusaktivitet samt løbende sparring og coaching ifm. konkrete ledelsesmæssige problemstillinger. 

Kvalifikationer
Du er udadvendt og positiv samt formår at udvikle medarbejderne og dyrke deres styrker. I kraft af dit lederskab er du i stand til at inspirere og motivere dine medarbejdere på daglig basis. På baggrund af din erfaring med telefonsalg og/eller opsøgende kundeservice kender du såvel markedet som kunderne og kan videregive denne viden til medarbejderne.

Da Kristeligt Dagblad er en avis med fokus på eksistentielle emner som tro, etik og eksistens, lægger vi vægt på, at det er emner, som du er i stand til at forholde dig til.

Løn
Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn inkl. bonusordning.

Tiltrædelse
Efter aftale dog senest 1. januar 2022.

Ansøgning
Har ovenstående vakt din interesse, og passer profilen på dig, send da en skriftlig ansøgning senest mandag den 25. oktober 2021 til ansoegning@k.dk, Att: Abonnementschef Tue Boserup Jacobsen. 

Kontakt
Ønsker du at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte abonnementschef Tue Boserup Jacobsen på telefon 2061 2179 eller på boserup@k.dk.

Kristeligt Dagblad
Vimmelskaftet 47
1161 København K

Kristeligt Dagblad


Frist: 25.10.2021

Se alle jobopslag