Sognepræst

Præstevang Kirke
Ansøgningsfrist: 17.6.2024

Præstevang Kirke

Præstevang Kirke søger ny sognepræst 

Information om stillingen fra Helsingør Stift 

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Præstevang Pastorat, Hillerød Provsti er ledig til besættelse den 1. september 2024 eller snarest derefter. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 40 % af stillingens beskæftigelsesgrad er finansieret af lokale midler. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten. Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten. Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.  

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen (se nærmere nedenfor).  

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.  

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, er du velkommen til at  kontakte menighedsrådets formand: Nina E. Jokumsen (nina.elton.brandt@gmail.com) eller kirkebogsførende sognepræst: Annemarie Lund (alu@km.dk) for nærmere information og eventuelt besøg. Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte Helsingør Stiftsadministration for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskoppen. Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Helsingør Stift pr. mail til: kmhel@km.dk - Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato 17. juni 2024 kl. 15.00.  

Information om sognet og stillingen i øvrigt 

Præstevang Kirke lægger vægt på en nutidig forkyndelse af kristendommen med blik for, hvordan den værdifulde tradition i gudstjenesten omsættes meningsfuldt og vedkommende for menigheden gennem ord og musik.  

Vi søger en teologisk velfunderet præst, der 

  • forstår at videreformidle det kristne budskab til mennesker i alle aldre og med forskellig baggrund 
  • har lyst til at arbejde med både børn, unge og ældre og i øvrigt videreføre den brede kontakt ud i sognet 
  • vil indgå aktivt i udviklingen af kirkens liv i samarbejde med kirkens præster, organist, medarbejdere og menighedsråd 
  • er imødekommende, rummelig og udadvendt 

Vi tilbyder 

  • en kirke med tradition for samarbejde præster og personale imellem på tværs af faggrænser  
  • engagerede og fleksible, faste medarbejdere, bestående af en (DOKS-)organist, to konservatorieuddannede korsangere, en kirketjener og en kirke- og kulturmedarbejder 
  • et tæt samarbejde med kirkens to øvrige præster (med kvoter på henholdsvis 100% og 15 %) 
  • et menighedsråd, der deltager aktivt i kirkens gudstjenester, liv og vækst 

Embedsboligen er rummelig og velindrettet bl.a. med helt nyt kontorafsnit. Boligen, der blev udbygget og fuldt renoveret i 2019, ligger i et attraktivt kvarter i gåafstand til kirken og tæt på skov, s-togstation, daginstitutioner, indkøbsmuligheder, uddannelsesinstitutioner og gymnasium. 

Hillerød by er omgivet af skov og smuk natur. Det er en levende by med mangfoldighed i kirkeretninger og kulturlivet, og byen bliver bl.a. centrum for ”Kirkens Folkemøde” Himmelske Dage i 2028. 

Præstevang sogn er et stort bysogn med blandede boligkvarterer, dog overvejende ejerboliger, og en bred folkelig tilslutning til både gudstjenester og øvrige arrangementer. Sognet har 9000 indbyggere (med godt 6.000 FK medlemmer) og rummer også skoler, uddannelsesinstitutioner og plejehjem.  

Præstevang Kirke er en velfungerende og velholdt kirke, der er bygget i 1962 og er tegnet af arkitekt Holger Jensen, der havde den gamle vikingelade som forbillede for kirkerummet. Kirken er bygget af gule mursten og fyrretræ – og ikke mindst ’de levende stene’.  

Ud over de traditionelle kirkelige handlinger, har kirken et varieret udvalg af aktiviteter, såsom højskoleeftermiddage, studiekreds, litteratureftermiddage, filmaftener, koncerter, debataftener og aftener med musik og fællessang.  

Kirken har desuden et godt og bredt samarbejde med provstiets øvrige præster og kirker om fx højskoledage, sogneudflugter og fælles foredragsrækker. Kirkens placering tæt ved ungdomsuddannelser gør, at kirken ofte benyttes til undervisning i regi af Skoletjenesten, og sognepræsten medvirker ofte. 

Der er ikke tilknyttet kirkegård til kirken, hvorfor de fleste bisættelser/begravelser finder sted via Skansekirkegårdens kapel. 

Der henvises i øvrigt til embedsbeskrivelsen på www.praestevang.dk  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Nina Elton Jokumsen, tlf.: 2523 5464 – mail: nina.elton.brandt@gmail.com