Sognepræst

Allehelgens Kirke og Sundkirken
Ansøgningsfrist: 15.4.2024

Allehelgens Kirke og Sundkirken

 

 søges til Allehelgens Kirke og Sundkirken 

Tro, mangfoldighed og nytænkning – Ser du det i forening, kan det være, at det er dig, der bliver en del af vores kirker 

Vi er et pastorat bestående af Allehelgens Kirke og Sundkirken. Pastoratet er et sted, hvor tro, fællesskab og nytænkning går hånd i hånd med social forståelse og engagement. 

Vi værdsætter vores forankring i tradition, samtidig med at vi aktivt søger at udvikle vores traditioner så de bliver tidssvarende.

Vi tror, at kristendommen kan gøre en reel forskel i menneskers liv. Derfor stræber vi efter at nå ud til alle i lokalområdet. 

Vi ønsker at skabe et meningsfuldt fællesskab og en tæt forbindelse til sognets beboere. Derfor er vi opsøgende, inddragende og aktive på forskellige platforme, sociale medier mm. 

Det er en vigtig del af vores vision at være meningsfulde og relevante for alle. 

Vi ønsker en præst der: 

• Vægter mangfoldighed, tolerance og folkekirkelige værdier 

• Er i øjenhøjde med menigheden, kreativt skabende og inviterende 

• Er progressiv og innovativ, med respekt for traditioner

• Vil være med til at skabe opmærksomhed om kirken 

• Har sans for, og vil bidrage til moderne formidling – også digitalt 

• Kan byde ind med relevante og nutidige tilbud 

• Er parat til at indgå i et godt samarbejde med tre andre præster, menighedsråd og personale 


Vi tilbyder: 

• En professionel og engageret personalegruppe, der arbejder godt sammen 

• Gode kollegaer, der støtter hinanden og bakker op om hinandens arbejde og arrangementer 

• To menighedsråd, der arbejder tæt sammen om pastoratets vision. Dette med åbenhed for nye ideer, overskud og ressourcer til at gennemføre dem 

Hvis du er klar til at deltage i en levende kirke, hvor din kreativitet og dine ideer er velkomne, så kunne dette være din mulighed, og vi vil se frem til at modtage din ansøgning. 

www.kirkernevedoresund.dk kan du finde flere oplysninger om vores kirker. Du er også velkommen til at henvende dig for eventuelle spørgsmål til vores menighedsrådsformænd: 

Dennis Wollesen Clausen Tlf.: 25 41 66 43 E-mail: dennis.wollesen@gmail.com 

Erling Støhrmann-Brun Tlf.: 23 60 17 62 E-mail: esb@km.dk 

Sognepræst i Øresund Pastorat, Amagerbro Provsti, Københavns Stift 

Stillingen som lokalfinansieret overenskomstansat sognepræst ved Allehelgens Kirke og Sundkirken i Øresund Pastorat, Amagerbro Provsti er ledig til besættelse snarest muligt. 

Stillingen er en fuldtidsstilling og er 100% lokalfinansieret. 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet. 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådene. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådene gør sig om det ledige embede. 

Har du lyst til at læse mere om Øresund Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan du orientere dig på pastoratets hjemmeside: www.kirkernevedoresund.dk

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. 

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. 

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. 

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen. 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter Skov-Jakobsen, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde. 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Københavns Stift pr. mail til: KMKBH@KM.DK. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest 15. april kl. 15:00. 

Kontaktoplysninger menighedsrådsformand Dennis Wollesen Clausen, Allehelgens Sogn Telefon 25 41 66 43 ∙ E-mail: dennis.wollesen@gmail.com 

Kontaktoplysninger menighedsrådsformand Erling Støhrmann-Brun, Sundkirkens Sogn Telefon 23 60 17 62 ∙ E-mail: esb@km.dk 

Kontaktoplysninger provst Michael Krogstrup Nissen, Amagerbro Provsti Telefon 51 17 47 27 ∙ E-mail: MKNI@KM.DK 

Kontaktoplysninger Københavns Stift Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK 

Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen v/bispesekretær Dorte Laurberg Vedel Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK 

Opslag af stillingen: 26. marts 2024 
Ansøgningsfrist: 15. april 2024