Sognepræst

Horsens Klostersogn
Ansøgningsfrist: 3.10.2022

Horsens Klostersogn

Ny sognepræst i Horsens Klostersogn, Aarhus Stift søges 

En stilling som sognepræst i Horsens Klostersogn i Aarhus Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet en særlig forpligtelse på 10% til at have fokus på tilflyttere, og det helt nye kvarter på havnen. Forpligtelsen er knyttet til Sønderbro og Vor Frelser sogne.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: kmaar@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 13/9 2022

Udløber: 3/10 2022

Embedsbeskrivelse for sognepræst i Horsens Klostersogn

Horsens Klostersogn (befolkning 13.507 personer/medlemmer 8.459) er et stort midtbysogn i vækst. Sognet består både af lejligheder og villaer, bymidte og natur.

Klosterkirken er en unik kirke fra 1275. Den er opført som en fløj af et franciskanerkloster og rummer foruden 450 siddepladser en rigdom af inventar. Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger anvendes kirken til store begivenheder og events. Arealet omkring Klosterkirken er et grønt åndehul midt i byen, der benyttes af mange mennesker. Der er ingen kirkegård ved kirken, men vi driver sammen med de øvrige midtbykirker tre kirkegårde. Sognegården (Klostergården) ligger på det grønne område ved kirken, hvor du og kirkens øvrige ansatte har kontor. Klostergården bruges til mange aktiviteter hen over alle ugens dage – se og læs mere på www.horsensklostersogn.dk


Hos os finder du:

 • En præstegruppe på tre fuldtidsansatte præster ved Klosterkirken, der har et godt og inspirerende kollegaskab
 • Engagerede medarbejdere, et aktivt menighedsråd og en gruppe af frivillige
 • Et hus med mange mennesker, der evner at arbejde sammen
 • En bred vifte af gudstjenesteformer, mange aktiviteter og et rigt musikliv
 • En smuk kirke fuld af historie
 • En kirke med lyst og plads til at tænke nyt
 • Et velfungerende samspil mellem kirkens og byens liv
 • Et attraktivt samarbejde med skoler og institutioner
 • Et sogn med en bred befolkningssammensætning
 • Et kollegialt provstifællesskab (35 præster)

 
Hvad forventer vi af dig?

 • At du er en dygtig teolog og prædikant
 • At du har mod på at være kirke uden for kirkerummet (10% af stillingen har fokus på folkekirkens kontakt med tilflyttere)
 • At du er fleksibel og kan se værdien i at samarbejde
 • At du er nysgerrig på, hvad det vil sige at være kirke i dag
 • At du synes, det er energi- og meningsskabende at byde aktivt ind med nye ideer
   

De tre kirker i midtbyen; Sønderbro Kirke, Vor Frelser Kirke og Klosterkirken oplever, at der i disse år er rigtig mange, der kalder på folkekirken. Vi har derfor øget vores samarbejde, for at kunne skabe mere kirke for flere forskellige målgrupper i byen. Vores mål er, at så mange som muligt oplever kirken som relevant i form og indhold. De tre sogne har sammen udvalgt relevante fælles arbejdsområder. Din opgave for midtbykirkerne er at arbejde med fokus på tilflyttere, og det helt nye kvarter på havnen. (10 % af din stilling). Samtidig med at vi tre sogne har fokus på befolkningstilvækst, har provstiet valgt at fokusere på dette felt de næste 4 år, igennem et projekt vi kalder ”Vokseværk”.  


Kontakt:
For yderligere information og besøg kontaktes:
Menighedsrådsformand Claus Holck Pape 20 58 54 02.
Sognepræst Ane Helgestad Bjerregaard 24 61 09 79.  
Sognepræst Hanne Henriksen 24 61 09 66.