Jobannonce

Sognepræst

GENOPSLAG

Kirkebogsførende sognepræst til Nykøbing F. sogn 

En stilling som sognepræst (kbf) til Klosterkirken i Nykøbing F. Pastorat, Falster Provsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse per 1. januar 2020.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved nyvurdering.

Eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet bedes vedlægges ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. (mrk. ”ansøgning”) eller pr. mail til LFSTIFT@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.


Vil du være vores nye sognepræst i Klosterkirken?

Der er en ledig stilling som kirkebogsførende sognepræst i Nykøbing Falster Sogn med særlig tilknytning til den 600-år gamle Klosterkirke.

Som sognepræst i Nykøbing Falster bliver du en del af et kollegialt fællesskab af forskellige præster. Der er tre kirker med hver deres profil, et kapel og to kirkegårde i bysognet, som har 13.000 medlemmer. 

Det kirkelige liv er rigt og varieret, især takket være et stort frivilligt engagement i sognet. Der vil være gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdet.

Ud over arbejdet som præst får du tilbudt en bestyrelsespost ved byens klosterstiftelse samt i komitéen for Strandkirken, som er en frivillig-drevet kirke i sommerhusområdet Marielyst. 

Samarbejdet mellem menighedsråd og kirkens ansatte er godt og tillidsfuldt. Der er 15 valgte medlemmer af menighedsrådet, en medarbejderrepræsentant og otte præster. Herunder er der seks underudvalg, som står for en stor del af det forberedende arbejde. 

Klosterkirken er bygget i slutningen af middelalderen som en del af byens franciskanerkloster. En række stærke enkedronninger har bidraget væsentligt til kirkerummets statelige karakter og rige historiske inventar. Også klosterets vestfløj, der bl.a. rummer konfirmandlokale, er bevaret. 

Menighedsrådet ønsker en præst, der

 • er teologisk velfunderet, har sit ståsted på den kirkelige midte og favner bredt
 • kan formidle det kristne budskab levende og vedkommende for alle aldersgrupper
 • kan støtte menigheden i Klosterkirken, som fortrinsvis består af ældre kirkegængere, og samtidig have blik for at favne en bredere målgruppe
 • har lyst til at tænke byen og dens forretnings- og foreningsliv ind i en kirkelig sammenhæng
 • kan se sig i det diakonale arbejde
 • har evne og vilje til et bredt samarbejdeNykøbing Falster Sogn har

 • Cirka 30 ansatte samt et voksen- og et pigekor. Administrationschefen har ansvaret for ledelsen af medarbejderne. Sognets administration har til huse i historiske rammer i det smukke gamle sygekloster tæt ved kirken. 
 • En kordegn, der står for kirkebogsføring.
 • Et levende gudstjenesteliv med søgning til alle kirkerne. Som regel afholdes højmesse hver søndag i alle tre kirker.
 • Sognet har et bredt udbud af særgudstjenester og aktiviteter for forskellige målgrupper. Eksempelvis spaghettigudstjenester, aftensang, natkirke samt særlige gudstjenester for skoler, børnehaver og udviklingshæmmede samt caféer, koncerter, studiekredse og babysalmesang.
 • Minikonfirmandundervisning samt kirke- og skolesamarbejde varetages af en sognemedhjælper.


Boligen
Præsteboligen er en flot, nybygget villa fra 1971 på 223 m2 med fem værelser og to stuer. Den ligger 100 meter fra vandet på en lukket stikvej, Tromnæsvej 8, 4800 Nykøbing F. Der er 2,5 kilometer til Klosterkirken fra boligen og let adgang til indkøb, offentlig transport, skole og dagsinstitutioner.
Huset kan fint rumme en børnefamilie, og der er også plads til et kontor for en hjemmearbejdende ægtefælle. 

Nykøbing Falster by
Nykøbing Falster er den største by i Guldborgsund Kommune og kan byde på både gode handelsmuligheder og et rigt kultur- og foreningsliv. Kommunen er børnevenlig, og der er nem adgang til skov og strand. Der er gymnasium, tre folkeskoler, to privatskoler, plejehjem, sygehus og flere uddannelsesinstitutioner. Byen er et administrations- og uddannelsescentrum på Lolland-Falster, og der er en bred vifte af gode jobmuligheder for en ægtefælle. 

Øvrige oplysninger
Hvis du vil vide mere, kontakt da formand for menighedsrådet Palle Jacobsen, tlf.  25 13 12 35, som også gerne viser kirke og embedsbolig frem. Du kan læse mere om sognets liv og historie på www.nykfsogn.dk og www.sogn.dk/nykoebingf.dk
Information om Guldborgsund Kommune kan ses på www.guldborgsund.dk

Ansøgningsfrist: Den 28. oktober 2019. 

Business Lolland-Falster som består af 400 medlemsvirksomheder hjælper gerne med at finde relevant beskæftigelse til ægtefælle/partner, hvis det ønskes. For yderligere information kan Lise Damsbo Savic kontaktes på ld@businesslf.dk

billede af kirke

Nykøbing Falster Sogn

Arbejdssted: Nykøbing Falster
Opslået: 09.10.2019
Frist : 28.10.2019

Se alle jobopslag