til Ikast og Faurholt Sogne, Ikast-Brande Provsti

Sognepræst søges pr. 1. august 2021

Vi søger en sognepræst, der i samarbejde med de øvrige præster og personale samt menighedsråd kan bidrage aktivt og ansvarsbevidst til arbejdet omkring Ikast og Faurholt Kirker.

Ikast og Faurholt sogne har et rigt kirkeliv. Dette kan du som vores nye sognepræst blive en del af og være med til at præge. Vi har et varieret gudstjenesteliv med god tilslutning til søndagens gudstjenester og de øvrige kirkelige aktiviteter.

Vores nye sognepræst deltager særligt i menighedsrådsarbejdet og aktiviteterne i Faurholt sogn.

Vi kan tilbyde:

 • Samarbejde med 3 erfarne præster samt kompetente og ansvarsbevidste ansatte ved kirkerne.
 • En varieret dagligdag hvor arbejdet i det lille landsogn kombineres med et virke i det større bysogn.
 • To menighedsråd, der begge er engagerede i kirkens liv og vækst.
 • En bred vifte af kirkelige aktiviteter, f.eks. skole-kirke-samarbejde, babysalmesang, minikonformand, besøgstjeneste, sorggrupper, højskoleformiddage, menighedsaftener og kor.
 • En by med mange forskellige nationaliteter og kulturer, hvor kirkerne har en god tradition for tværkulturelle aktiviteter: Church a Cross, International julefest, “kvindernes mødested” mm.
 • Mange frivillige, som er engageret i sognenes aktiviteter, bl.a. driften af Folkekirkens Cafe & Dagligstue.
 • Godt samarbejde med de lokale foreninger, kirkelige såvel som ikke-kirkelige.

 
 Vores ønsker til dine kompetencer:

 • Forkyndelse af evangeliet i et nutidigt sprog, så det bliver nærværende, vedkommende og aktuelt.
 • Evnen til at lytte og til at se forskelligheder som noget værdifuldt.
 • Besiddelse af gode samarbejdsevner i forhold til kollegaer, ansatte, menighedsråd og menigheder.
 • At du vægter venlighed og rummelighed og ønsker at skabe relationer i begge sogne.
 • En autentisk personlighed, som afspejles i glæden ved at være kristen.
 • Evne til nytænkning af gudstjeneste og det kirkelige liv - samtidig med respekten for det bestående.
 • Flair for formidlingen af evangeliet til børn og unge og en lyst til at engagere sig heri.

 

Vi ønsker at udvikle forholdet mellem kirken og det omgivende samfund, og at kirken er en synlig medspiller i denne sammenhæng. Arbejdet blandt børn og unge og med unge familier har høj prioritet.

Vi ser frem til at møde dig og modtage din ansøgning senest d. 25.05.2021.

Du kan kontakte nedenstående menighedsrådsmedlemmer, der træffes bedst efter normal arbejdstid:

Ikast: Hans Gjørup, 2077 6811, formand@ikastkirke.dk

Faurholt: Niels Ove Grøn, 2987 0140, no.evergreen@gmail.com

Ikast og Faurholt kirker


Opslået: 29.4.2021
Frist: 25.5.2021

Se alle jobopslag