Jobannonce

Sognepræst

Sognepræst til Præstevang Kirke i Hillerød

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Præstevang Pastorat i Helsingør Stift er ledig. 

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 40 % af stillingen er finansieret af lokale midler.   

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Der stilles en lejebolig til rådighed fra stillingens besættelse, mens renovering af den eksisterende tjenestebolig foretages.  
Aflønning vil ske med 100 % af lønnen efter overenskomsten. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.  

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør, eller pr. e-mail til kmhel@km.dk. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 3. juni kl. 15:00. Kuverten bedes mærket ”Ansøgning”. 

Præstevang sogn i Hillerød er et stort bysogn i vækst med en spændende udvikling og bred folkelig tilslutning. Kirken lægger vægt på en nutidig forkyndelse af kristendommen med blik for, hvordan den værdifulde tradition i gudstjenesten omsættes meningsfuldt og vedkommende for menigheden gennem ord og musik. Højt musikalsk niveau kendetegner stedet, og både traditionelle og nyere salmer indgår i højmessen.

Kirken har nu fået mulighed for at opgradere en sognepræstestilling fra 60 til 100 %. Det giver rum for at skabe nye kirkelige aktiviteter, diakoni og gudstjenestetiltag. Vi søger derfor en præst, der har lyst til at skabe nyt og også vil videreføre og øge kontakten ud i sognet, som omfatter godt 8000 indbyggere og flere institutioner såsom skoler, plejehjem og en specialinstitution for psykiatriske patienter. 
Ud over de traditionelle kirkelige handlinger, har kirken et bredt udvalg af aktiviteter, såsom højskoleeftermiddage, filmaftener, koncerter, nørkleklub, debataftener og aftener med musik og fællessang. 

Kirken har et godt og bredt samarbejde med provstiets øvrige præster og kirker, f.eks. omkring fælles pinsegudstjeneste, drop-in dåb, højskoledage, sogneudflugter m.v. – et samarbejde som præsten forventes at indgå i. Også på det administrative plan er kirken centralt med i provstiets aktiviteter, f.eks. omkring Det fælles Kirkekontor, Skoletjenesten og geofleks-ordning for organister.

Vi søger en teologisk velfunderet præst, der

  • forstår at videreformidle det kristne budskab til mennesker i forskellige aldre og med forskellig baggrund
  • har lyst til arbejde opsøgende med både børn, unge og ældre
  • vil indgå aktivt i udviklingen af kirkens liv i samarbejde med kirkens præster, organist, medarbejdere og menighedsråd
  • er imødekommende, rummelig og udadvendt
  • har humor og vil række ud mod hele sognet


Vi tilbyder

  • en velfungerende og velholdt kirke med omkring 220 siddepladser og en trofast menighed
  • et tæt samarbejde med kirkens to øvrige præster (med kvoter på henholdsvis 100% og 15 %)
  • engagerede og fleksible, faste medarbejdere, bestående af en (DOKS-)organist, to konservatorieuddannede korsangere, en kirketjener og en kirke- og kulturmedarbejder
  • et menighedsråd, der deltager aktivt i kirkens gudstjenester, liv og vækst

Der er ikke tilknyttet kirkegård til kirken, hvorfor de fleste bisættelser/begravelser finder sted via Skansekirkegårdens kapel.

Præstevang Kirke er bygget i 1962 og er tegnet af arkitekt Holger Jensen.

Se mere om kirken på www.praestevang.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Annette Dragsdahl, tlf.: 2220 4920, mail: 7417fortrolig@sogn.dk

billede af kirke

Præstevang Kirke

Arbejdssted: Hillrød
Opslået: 14.05.2019
Frist : 03.06.2019

Se alle jobopslag