Sognepræst søges

Stillingen som sognepræst i Flade - Gærum pastorat, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift, er ledig pr. 1. maj 2020.

Flade - Gærum Pastorat består af to landsogne med hver sin kirke. 

Flade sogn har ca. 1200 beboere hvoraf størstedelen bor i et parcelhusområde, der grænser op til Frederikshavn. Præstegården ligger i Flade sogn og er nyrenoveret.

Gærum sogn ligger sydvest for Flade sogn. Der er ca. 800 beboere, hvoraf de fleste bor i landsbyen Gærum. Her findes dagligvarebutik, skole, børnehave, SFO og mange aktive foreninger bl.a. idrætsforening, borgerforening og KFUM-Spejderne.

Vi søger en præst

  • der i sin prædiken kan formidle det kristne evangelium, for både børn og voksne
  • er åben over for nye tiltag, som kan få flere til at være bevidste om, hvad kristendom er.
  • der sammen med menighedsråd og frivillige bl.a. arrangerer, sogneaftener, bibelkurser/studiekreds.

En mere udførlig stillingsbeskrivelse, kan ses i Præsteforeningens blad nr. 6, der udkommer 7. februar.
Stillingen opslås af Aalborg Stift den 4. februar med frist til den 24. februar kl. 15.00.

Ønsker du at høre mere om stillingen, må du gerne kontakte menighedsrådets formand Villy Kvist Hansen tlf. 51886016 eller mail: kvist45@gmail.com

Flade-Gærum Pastorat

Arbejdssted: Frederikshavn
Opslået: 10. januar 2020
Frist: 24. februar 2020

Se alle jobopslag