Sekretariatsleder for Folkekirkens Familiestøtte


Kan du se dig selv arbejde i krydsfeltet mellem kommune, folkekirke og civilsamfund, er du måske vores kommende sekretariatsleder for Folkekirkens Familiestøtte. 

Stillingen: 
Bestyrelsen for Folkekirkens Familiestøtte søger en sekretariatsleder, der i de kommende år sammen med bestyrelsen, en kommunikationsleder samt sekretær- og kommunikationsresurser og lokalt ansatte koordinatorer, skal forankre og videreudvikle Folkekirkens Familiestøtte til et permanent landsdækkende støttetilbud til børnefamilier. Folkekirkens Familiestøtte drives af folkekirkemidler og midler fra Egmont Fonden. 
Opgaveporteføljen rummer stort set alle funktioner inden for administrationsledelse, økonomistyring og HR. Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Vores forventninger: 
Vi forventer, at du har ledelseserfaring og er udviklingsorienteret. 

Herudover lægger vi vægt på, at du: 
Er udadvendt og har sans for at danne netværk 
Er interesseret i samfundet og har kendskab til børnefamiliernes udfordringer 
Er fortrolig med politisk organisation og har kendskab til kommunale forhold 
Er fortrolig med ledelse, der inkluderer frivillige 
Er en god sparringspartner og kollega, der bidrager til at skabe den gode arbejdsplads.
Sekretariatslederens primære opgave er: 
At lede sekretariatet så det understøtter de lokalt ansatte koordinatorers arbejde og sammen med kommunikationslederen udbrede Folkekirkens Familiestøtte i hele landet ved ansættelse af lokale koordinatorer og indgåelse af samarbejdsaftaler med kommuner omkring støttetilbud til børnefamilier. 

Ansættelsesvilkår: Se det fulde opslag på Jobnet.dk 
Tiltrædelse snarest mulig og senest 1. april 2020. 

Folkekirkens Familiestøtte har adresse i Folkekirkens Hus på Gammel Torv ved Budolfi kirke i Aalborg og stillingen indebærer mødeaktivitet i hele landet. 

Yderligere oplysninger om stillingens indhold fås ved henvendelse til formand for bestyrelsen, Carsten Bøgh Pedersen på tlf. 30536265 eller cabp@km.dk
 
Folkekirkens Familiestøttes hjemmeside: https://folkekirkensfamiliestotte.dk/
 
Ansøgning vedlagt CV og eksamensbeviser sendes på e-mail: cabp@km.dk og stiles til provst Carsten Bøgh Pedersen, bestyrelsesformand for Folkekirkens Familiestøtte. 

Ansøgningsfrist: 21. februar 2020 kl.12.00.

Folkekirkens Familiestøtte

Arbejdssted: Aalborg
Opslået: 24. januar 2020
Frist: 21. februar 2020

Se alle jobopslag