Glostrup Provsti søger en provstisekretær med høj faglighed inden for offentlig administration, forvaltning, økonomi og intern kommunikation. 

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Glostrup Provsti

I Glostrup Provsti sikrer vi de trygge rammer for vores 9 sogne og 30 præster. Et provsti er ansvarlig for den folkekirkelige økonomi og udvikling i et bestemt geografisk område. Provstiudvalget fører tilsyn med de lokale kirkekasser og provsten fører endvidere tilsyn med sognepræsternes arbejde. Glostrup Provsti dækker sognene i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommune. Overordnet handler det om at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i de lokale sogne.

Vi tilbyder en spændende stilling i et godt miljø med både udfordringer og udviklingsmuligheder. Stillingen rummer mulighed for indsigt i mange forskelligartede opgaver oftest i tæt samarbejde med provsten.

Provstisekretæren ansættes af provstiudvalget. Provstikontoret er placeret i Vestre Gade 6 E, 2605 Brøndby.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra en lignende stilling inden for offentlig administration eller en relevant uddannelsesbaggrund og kan arbejde selvstændigt.

Arbejdsopgaver:

 • Sekretær for provst og provstiudvalg – herunder dagsorden/referat, deltagelse i møder og syn som referent, korrespondance, sagsbehandling, telefonpasning.
 • Kirkeministeriets F2 system (journalisering, dagsorden/referat, arkivopfølgning, post og bygge- og anlægsopgaver), Brandsoft (budgetstøttesystem samt provstiudvalgskassen), Den Digitale Arbejdsplads (håndbøger, fravær, befordring, dataarkiv og videndeling) samt folkekirkens lønsystem (løn, honorarer m.v.). Kendskab til systemerne ønskelig men ikke påkrævet.
 • Regnskabsfunktion for provstiudvalget (bogføring, budget og regnskab, tal og analyser)
 • Forberedelse af provstiudvalgets behandling af menighedsrådenes budgetter og regnskaber.
 • Forberedelse af materiale til budgetsamråd.
 • Udtræk fra regnskaber og andet materiale til præsentation på møder.
 • Forberedelse af sagsbehandlingen af indkomne sager.
 • Servicering af menighedsråd og præster.
 • Servicering af provsten i forbindelse med afvikling af møder i udvalg.
 • Omkring arbejdstid er vi fleksible og vi forventer, at du også er det. Fx vil der være et antal møder uden for normal arbejdstid. 

Vi søger en sekretær, som:

 • Har en solid tal- og regnskabsforståelse, og erfaring i regnskabsføring, herunder gerne kirkelige regnskaber.
 • Kan formulere sig klart og præcist i både skrift og tale.
 • Har et indgående kendskab til IT samt Excel regneark herunder udfærdigelse af pivottabeller, elektronisk journalisering samt kendskab til den offentlige administration.
 • Er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt og trives på enmandskontor.
 • Har opmærksomhed og interesse rettet mod grundighed og drift.
 • Kan formulere udkast til provsten – både selvstændigt og i samspil med provsten.
 • Kan tænke med – bidrage og sikre hurtig og korrekt sagsbehandling.
 • Kan håndtere mange forskelligartede opgaver og fortrolige oplysninger.
 • Er serviceminded, tålmodig og hjælpsom.
 • Er samarbejdsorienteret, fleksibel og bidrager positivt til den gode trivsel.
 • Har interesse for folkekirkens opgave.


Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK med indplacering i løngruppe 3, sats 4 svarende til en grundløn på 410.643 årligt i nutidskroner. Der ydes 15 % i pensionsbidrag. Hertil kan forhandles relevante tillæg efter kvalifikationer eller uddannelse. I forbindelse med ansættelsen kommer du på provstisekretæruddannelse arrangeret i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Uddannelsen foregår følgende dage i foråret 2022: 4.-6. april (internat), 28.-29. april (internat) og den 22. september. Du vil desuden i det første år af ansættelsen få tilknyttet en provstisekretær fra vores naboprovsti som vejleder/mentor.

Tiltrædelse: 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2021 kl. 15.00.

Ansøgning med CV, relevante bilag samt henvisning til referencer sendes elektronisk til Glostrup Provstiudvalg att. provst Ove Kollerup på OK@km.dk

Vi forventer at afholde samtaler i uge 43 2021.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte provst Ove Kollerup på telefon 36750801. Du kan endvidere læse mere om Glostrup Provsti på www.glostrupprovsti.dk

Glostrup Provsti


Frist: 21.10.2021

Se alle jobopslag