To præster

Hobro og Skjellerup Kirker
Ansøgningsfrist: 29.1.2024

Hobro og Skjellerup Kirker

To Præster til Hobro og Skjellerup Kirker

Aktive sogne søger nye præster

Drømmer du om at være præst et sted, hvor kirken er et vigtigt samlingspunkt for byen? Kan du se perspektivet i at gøre kirken endnu mere synlig og relevant? Kan du formidle evangeliet på en god og forståelig måde, og kan du møde mennesker i øjenhøjde og med nærvær? Så er du måske en af Hobro og Skjellerups nye præster!

Vi drømmer om
Menighedsrådene i Hobro og Skjellerup ønsker, at kirken skal være et fundament og samlingspunkt for alle mennesker i vores byer. Kirken skal være et sted med rummelighed og plads til mangfoldighed. Her er plads til alle, som har lyst til at være en del af fællesskabet!

Forkyndelsen af evangeliet er vores kerneopgave. Vi ønsker, at der forkyndes, så det er både forståeligt og tilgængeligt. Vi vil bevare det bedste fra kirkens tradition, og samtidig skal kirken være relevant for mennesker i dag.

Vi ønsker præster, som engagerer sig i byen, og som sammen med menighedsråd, de øvrige præster og andre medarbejdere vil være med til at udvikle kirkens liv gennem kirkelige, sociale og diakonale aktiviteter.

Arbejdet i sognene
Hobro Sogn har 10.056 indbyggere, heraf er 8.067 medlemmer af Folkekirken.

Der er en bred vifte af aktiviteter i og ud fra kirken, som drives dels af ansatte, dels af menighedsrådet og frivillige.

Der er således et stort korarbejde med spirekor, korskole, ungdomskor, kirkekor og menighedskor, der ledes af organisterne. Der er desuden babysalmesang og arrangementer for dagplejebørn med stor tilslutning.

I Kirkecenteret afholdes konfirmandundervisning, undervisning for minikonfirmander, spisning til familiegudstjenester, kirkehøjskole, studiekredse, foredragsaftener, strikkeklub mv.

Menighedsrådet samarbejder med KFUM´s sociale arbejde omkring Økonomisk Rådgivning, Folkekirkens Familiestøtte og Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro, ligesom kirken indbyder til samarbejde med øvrige foreninger i byen.

Læs mere på: https://www.hobrokirke.dk/ og https://hobrokirke.dk/kontakt/for-praesteansoegere

Skjellerup Sogn har 335 indbyggere, heraf er 290 medlemmer af Folkekirken.

Der afholdes gudstjeneste ca. to gange om måneden. Én gang om måneden er der fællesspisning efter gudstjenesten. I løbet af året afholdes der en række sociale arrangementer, fx i forbindelse med Skt. Hans og ved ”Spis og syng sammen-aftener”. Der arrangeres desuden foredrag og koncerter.

Læs mere på: https://skjellerupkirke.dk/

Det præstekollegiale fællesskab har en høj prioritet i provstiet, hvor der på tværs af sognene blandt andet arrangeres workshops og foredrag. Hvert andet år arrangerer provsten en studietur, hvor alle provstiets præster deltager.

Ansatte
Der er i pastoratet tre præster (fuldtidsstillinger), som alle deltager i betjeningen af det samlede pastorat. I sognene er der derudover følgende ansatte:

Hobro Sogn har disse ansatte: To kordegne (fuldtidsstillinger), to organister (fuldtidsstillinger), en kirke- og kulturmedarbejder (fuldtid), to kirketjenere, en ekstern konfirmandunderviser, en kirkegårdsleder og fem gartnere.

Skjellerup Sogn har disse ansatte: En organist (25%) og en ringer/graver (75%).

Opgavebeskrivelse
Vi søger to præster til tjenestemandsstillinger på fuld tid.

Opgaver:

 • Forkynde evangeliet så det er forståeligt og tilgængeligt
 • Afholde forskellige typer gudstjenester
 • Indgå i det kollegiale samarbejde med de andre ansatte ved kirken
 • Sammen med menighedsråd planlægge og afholde arrangementer, koncerter og andre aktiviteter
 • Sjælesorg og besøgstjeneste
   

Præsterne har fast fridag om mandagen.

Kompetenceprofil

Faglige kompetencer:

 • Du er cand.theol. eller på anden måde uddannet til at være præst i folkekirken
 • Du er en god forkynder og formidler
 • Du kan arbejde tværfagligt
 • Du har lyst og evne til at lede og arbejde med frivillige i forbindelse med kirkelige handlinger


Personlige kompetencer:

 • Du er imødekommende, nærværende og empatisk
 • Du møder mennesker med åbenhed og har lyst til at engagere dig i lokalsamfundet
 • Du er nytænkende og initiativrig
 • Du er forankret i en klassisk folkekirkelig tradition og er samtidig åben over for nytænkning ift. både gudstjenesterne og de øvrige aktiviteter, der foregår ud fra kirken


De faglige og personlige kompetencer skal ses i lyset af notatet ’Arbejdspapir for Hobro og Skjellerup sogne’, som menighedsrådene har udarbejdet. Notatet indeholder en beskrivelse af aktuelle og - mulige - kommende opgaver ved de to kirker. De nye præster skal sammen med provst, menighedsråd og præstekolleger selv arbejde videre med beskrivelsen af de konkrete arbejdsopgaver.

Kirker og præstebolig
Hobro Kirke er fra 1852 og har en smuk udsmykning og et dejligt kirkerum. Ved siden af kirken ligger Kirkecenteret med mødelokaler og kirkekontor. Kirken ligger midt i byen med gågaden som nærmeste nabo.

Skjellerup Kirke er en gammel middelalderkirke fra 1200-tallet, som op igennem tiden har gennemgået mange forandringer. Kirken ligger midt i landsbyen med Skjellerup Forsamlingshus som nærmeste nabo og med kort afstand til Hobro.

Til den ene stilling er der en præstebolig i Hobro på 228 m2. Boligen er opført i 1973 og renoveret i 2010. Boligen indeholder embedskontor med egen indgang. Den er placeret i et børnevenligt kvarter med lukkede veje og i gåafstand til kirke, børnehave, skole og indkøbscenter.

Området
Hobro og Skjellerup ligger ved Mariager Fjord, hvor den skønne natur med kuperet terræn, vand og skov indbyder til ture og aktiviteter lige uden for døren. Som købstad og stationsby indeholder Hobro en lang række muligheder for hele familien, lige fra institutioner, skoler, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder til beskæftigelsesmuligheder for evt. medfølgende ægtefælle/partner.

Placeringen ved jernbane og motorvej giver desuden mulighed for hurtigt at nå byer som fx Aalborg, Randers og Aarhus.  

Tiltrædelse
Stillingerne slås op den 9.-29. januar 2024 (12. januar i Præsteforeningens Blad) og er ledig til besættelse den 1. april 2024.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 29. januar 2024.

Orienterende møde med biskoppen: 6. februar 2024 kl. 16.30.

Samtaler og prøveprædikener, stilling med præstebolig: 19. februar.

Samtaler og prøveprædikener, stilling uden præstebolig: 21. februar.

Ansøgningen sendes til: Oplyses 9. januar 2024.

For henvendelser om stillingen før 9. januar 2024: Se kontaktoplysninger nedenfor.

MentalTouch hjælper Hobro og Skjellerup sogne med at rekruttere til disse stillinger. Kontakt Torben Mathiesen på 2966 7912 eller torben@mentaltouch.dk for yderligere oplysninger. Du er også velkommen til at kontakte følgende:
- Bent Reuss Schmidt på 2029 5308 eller bentrs@gmail.com (formand for MR i Hobro)
- Lars Hedelund på 2011 8828 eller hedelund@paradis.dk (formand for MR i Skjellerup)
- Käthe Japhetson-Jensen på 2370 5767 eller kja@km.dk (præst, kbf.)