Præst

Holstebro Valgmenighed
Ansøgningsfrist: 1.6.2024

Holstebro Valgmenighed

Holstebro Valgmenighed søger ny præst

Holstebro Valgmenighed er en af Danmarks ældste og største grundtvigske valgmenigheder med ca. 1.100 medlemmer og en sund økonomi. 

Valgmenigheden har egen, velholdt kirke med et Frobenius orgel på 15 stemmer og fastansat PO-organist. 

Herudover er der to kirkesangere og en lang række frivillige medhjælpere, som varetager praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og arrangementer. 

Holstebro, som i år fejrer 750 års byjubilæum, byder på et rigt kultur- og foreningsliv. 
Valgmenigheden ser sig som en naturlig del heraf, ligesom vi har et tæt samarbejde med Holstebro Friskole og Højskoleforeningen. 

PROFIL OG ARBEJDSOPGAVER 
Vi søger en præst med teologisk baggrund og/eller uddannelse og et solidt grundtvigsk fundament. 
For os er søndagsgudstjenesten ugens vigtigste begivenhed, og kirkegangen er god. 

Vi lægger vægt på, at embedet som præst levner tid til fordybelse. 
Derudover prioriterer vi, at der er arrangementer som f.eks. litteraturformiddage, studie- og samtalegrupper, udflugter, foredrag og koncerter. Vi ønsker, at vores præst engagerer sig i disse folkelige aktiviteter. 

Det er vigtigt for os, at præsten har øje for menighedens medlemmer – unge som gamle – og vil bestræbe sig på at opbygge et tæt og tillidsfuldt forhold til alle i menigheden. 

VI KAN TILBYDE 
- gode arbejdsforhold og et tillidsfuldt samarbejde med øvrige ansatte og bestyrelsen. 
- frihed til og ansvar for at tilrettelægge dit daglige arbejde i god dialog og med opbakning fra bestyrelsen og en trofast menighed. 
- løn i overensstemmelse med folkekirkens normale praksis. 

Der er årligt omkring 10 minikonfirmander og 15-20 konfirmander. 

Tiltrædelse 1. august 2024 eller efter aftale. 

Der er tale om en fuldtidsstilling, og der er ikke tjenestebolig knyttet til stillingen. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
- fås hos bestyrelsens formand Lars Hagsten, tlf. 4189 3205, e-mail: lgh@cae.au.dk 

Ansøgningsfrist 1. juni 2024.