Er du vores nye præst?

Himmelev sogn er et stort aktivt sogn i fortsat vækst. Derfor oprettes der en ny stilling som overenskomstansat sognepræst til besættelse pr. 1. januar 2022. Har du noget på hjerte, har du mod på et stort aktivt sogn, og har du lyst til at samarbejde om udviklingen af kirkens liv, så søg stillingen hos os!

Hvad kan vi tilbyde vores nye præst?

 • Et stort sogn i et spændende bymiljø under fortsat udvikling.
 • Tre dejlige og unikke kirker: to klassiske og et af landets nyeste og mest eksperimenterende kirkerum.
 • En engageret menighed – ofte med fyldte kirkebænke både om søndagen og i ugens løb.
 • Et nært og velfungerende samarbejde mellem sognets præster og mellem kirkens samlede personale og menighedsråd.
 • Dygtige medarbejdere under daglig ledelse af sognets administrationschef.
 • Et kompetent, aktivt og idérigt menighedsråd.
 • Et provsti med kollegialt fællesskab i særklasse.
 • Central beliggenhed i Roskilde Stift med gode forbindelser til København og resten af Sjælland.


Hvad forventer vi af vores nye præst?

Vi ønsker en god prædikant, glæde i de klassiske præsteopgaver, mod, holdspiller

 • Du finder glæde i de klassiske præsteopgaver, herunder konfirmander, bisættelser, vielser og gudstjenester.
 • Du er en god prædikant med noget på hjerte.
 • Du har modet til at sætte dine idéer og evner i spil, så vi sammen kan videreudvikle kirkelivet i sognet.
 • Du er brobygger mellem kirken og lokalmiljøet og formår at omsætte kirkens liv og budskab på nye måder.
 • Du er udadvendt og kan se værdien i at samarbejde med både frivillige og ansatte.
 • Du er holdspiller og indgår gerne i ugentlig koordinering, sparring og planlægning med præstekollegerne i dit sogn.


Himmelev Sogn byggede ny kirke for to år siden og står midt i en spændende tid med mange nye muligheder. Vil du med på denne rejse? Og kan du se dig selv som en del af holdet? Så send os en ansøgning. Ansøgningsfrist d. 1. november 2021. Samtale og prøveprædiken finder formodentligt sted omkring uge 48.

For yderligere oplysninger kontakt:
Menighedsrådsformand Anne Binzer annebinzer@post.tele.dk tlf. 40265246.
Sognepræst Marianne Juel Maagaard mjm@km.dk tlf. 40931736
Sognepræst Majbrit Weje Kristensen mwk@km.dk tlf. 30910812
Sognepræst Jarl Ørskov Christensen joec@km.dk tlf. 51717876

Læs mere om kirken og sognets aktiviteter på www.himmelevsogn.dk. Her kan du også læse den fulde embedsbeskrivelse. Du kan også følge os på Facebook.

Lidt mere om os
Himmelev Sogn spænder over bydelene Veddelev, Himmelev og Trekroner i den nordøstlige del af Roskilde. Sognet er naturskønt og ligger samtidig centralt – tæt på Roskilde centrum og 25 min fra Kbh. H. Der er gode transportforbindelser både med tog og bil.

Sognet rummer tre meget forskellige kirker: En hyggelig middelalderkirke i hjertet af Himmelev, et intimt historisk kirkerum på Roskilde kloster og en nyopført kirke i Trekroner med eksperimenterende former, hvor kirke og caféområde går ud i ét. I Himmelev har vi en stor dejlig sognegård med fire mødesale og grønne arealer i tilknytning til kirkegården.

Igennem en længere årrække har menighedsrådet arbejdet særskilt med opførelsen af Trekroner Kirke og med udviklingen af menighedslivet i denne unge bydel, som på få år er vokset til at udgøre halvdelen af sognets befolkning. Menighedsråd og præster står fortsat i en spændende proces i forhold til at færdiggøre Trekroner Kirke og videreudvikle menighedslivet på tværs af alle tre bydele.

Vi har tradition for et højt aktivitets- og ambitionsniveau, og vi oplever stor deltagelse og interesse omkring sognets gudstjenester og aktiviteter. Kirken har mange berøringsflader med skoler, institutioner og foreninger, og samarbejdet med disse er i fortsat udvikling.

Vi ser kirken som et stort samlende fællesskab bestående af én søndagsmenighed, mange forskellige aktive grupper og et generelt positivt tilknytningsforhold blandt flertallet af sognets beboere. Ved højtid og andre lejligheder agerer kirken som samlende faktor både i og på tværs af de forskellige bydele i sognet.

Forkyndelsen står centralt, og vi har brug for en præst, der kan give menigheden gode ord med hjem til resten af ugen. Igennem flere år har vi arbejdet med fornyelse af gudstjenesten og liturgien, og vi forventer, at vores nye præst også vil finde dette arbejde vigtigt.

Menighedsrådet har en god balance mellem nyvalgte og genvalgte medlemmer og har tradition for at bidrage aktivt både ved gudstjenester, aktiviteter og i overvejelser om sognets liv og vækst.

Både præstegruppen og personalegruppen fungerer som et team, som samarbejder åbent og tillidsfuldt om at løse opgaverne i sognet. Tonen er munter og uhøjtidelig, også mellem de ansatte og menighedsrådet.

Roskilde Provsti er kendetegnet ved et åbent kollegafællesskab med mange forskellige arbejdsgrupper og fælles projekter.

Himmelev Sogns præster dækker tilsammen ferier og fridage i Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup pastorat og varetager en koordinerende funktion mellem plejehjemmene i Roskilde By.

Fakta om sognet

 • 4,10 præster og en konfirmandunderviser
 • 12 ansatte (4 gravere, 4 kirkemusikere, 3 administration, 1 sognegårdsvært)
 • 14 medlemmer af menighedsrådet og 6 suppleanter (fredsvalg)
 • 13,800 beboere i sognet
 • 9,900 folkekirkemedlemmer

Himmelev sogn


Frist: 1.11.2021

Se alle jobopslag