Jobannonce

PR- og administrativ medarbejder (kordegn)

Aalholm kirke i Valby, København søger en kreativ PR- og administrativ medarbejder (kordegn) med ansættelse pr. 1. august 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job i samarbejde med kirkens præster, kirketjenere, organist og menighedsråd. Du vil få mulighed for at sætte dit præg på stillingens indhold og også mulighed for at holde dig opkvalificeret gennem kurser og efteruddannelse.

Vi søger en person, der er udadvendt og imødekommende, kreativ og dynamisk med evne til at arbejde selvstændigt.
 

Arbejdsopgaverne er:

  • Generelle administrative og kommunikative opgaver for sognet
  • Personregistrering
  • Administrative opgaver for præster og menighedsråd
  • PR-opgaver, herunder ansvar for kirkens hjemmeside og øvrige nyhedsplatforme
  • Layout og grafik af plakater og flyers
  • Kirketjenester må påregnes


Kvalifikationer
Vi forventer

  • at du har uddannelse, der matcher stillingen
  • at du har et godt kendskab til folkekirkens opgaver og aktiviteter
  • at du er selvstændig og fleksibel
  • at du har et positivt mindset og er samarbejdsvillig

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemænde-nes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er i løngruppe 1 med et årligt løninterval på 276.674,00 kr. – 342.202,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,25 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et OK18 tillæg på 833,27 kr. (nutidskroner) og pension på 18 %.
Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t. 34.553,00 kr. Alle beløb er for en fuldtidsstilling.
Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.
Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.
"Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".
Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Der er 3 måneders prøvetid, og der indhentes børneattest og straffeattest ved ansættelsen.

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til 7028fortrolig@sogn.dk
Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18A, 2500 Valby, att. Menighedsrådets kontaktperson, Lene Munck,
SENEST FREDAG DEN 21. MAJ 2021

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lene Munck tlf.: 21465568
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler inden for perioden 31.maj til 11. juni 2021.
Om Aalholm Kirke: www.aalholmkirke.dk

Aalholm Kirke


Opslået: 23.4.2021
Frist: 21.5.2021

Se alle jobopslag