søges til daginstitution

Er du en passioneret og handlekraftig pædagogisk leder?

Kan du se dig selv indgå i et dedikeret ledelsesteam og arbejde sammen med engagerede medarbejdere, der brænder for at udvikle og forankre vores unikke daginstitution?

Så er du måske den vi leder efter!

OM OS
Moseskellets vuggestue og børnehave er en integreret del af Randers Kristne Friskole.

Vores mission er at skabe trivsel og læring for alle vores børn, så de uddannes og bliver livsduelige til nutidens og fremtidens samfund. Det er vores vision, at vi og vores børn gør en etisk forskel.

Vi bygger vores hverdag op om værdierne Mod, Nysgerrighed, Respekt og Ansvar.

Vores daginstitution er fyldt med knap 60 skønne, glade børn, som dagligt udfolder sig i vores grønne omgivelser og på vores legeplads, der ligger ud til marker og blå himmel. Børnegruppen er inddelt i 3 stuer:

Solstrålen (0-2½ år), Stjerneskuddet (2½-4 år) og Raketten (4-6 år). I foråret er børnegruppen udvidet med en førskole, der gør sig klar til at gå i 0. klasse på skolen. Skolen tæller små 200 elever fra 0. – 10. klasse.

Vi befinder os på samme matrikel, og daginstitutionen har derfor også adgang til skolens faciliteter såsom skovhytter, musiklokale og gymnastiksal.

Vi arbejder på at skabe meningsfulde sammenhænge for vores børn. Det gælder både i hverdagen og i overgangene mellem stuer og til skolen. Meningsfulde sammenhænge er fx vores fokus på tryghed, nærvær og udviklende læringsmiljøer. Det er et åbent hus (når der ikke er Corona), hvor børnene lærer hinanden og de voksne at kende på tværs af stuerne. Det er fx konceptet ”Fri for Mobberi”, hvor kompetencer bæres videre til indskolingen, der arbejder med samme koncept som en del af trivsel og skolekultur.

Vi har et velfunderet pædagogisk grundlag, der tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og udvikler daginstitutionen, ligesom skolen, omkring tre unikke profilområder:

Kristen profil
Vores grundlag bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Vi ønsker, at børnene får kendskab til vores kristne kulturarv og lærer at gøre en positiv forskel for andre.

Grøn profil
Natur og udeliv er en vigtig del af vores hverdag. Med Nørreskoven i baghaven og en grøn legeplads har vi rig mulighed for at praktisere det.
Vi har opnået Friluftsrådets grønne spirerflag 7 år i træk og fortsætter ufortrødent mod nr. 8.

Talent profil
Vi arbejder aktivt med at dyrke børnenes udviklingsmuligheder i trygge rammer og vække deres nysgerrighed og undren, mod på livet og tro på egne evner.

VI SØGER
Vi søger en pædagogisk leder, der motiveres af at gå forrest, være inspirator og som kan forene engagement og iderigdom i et fagligt fællesskab. Du skal som pædagogisk leder formå at omsætte vores værdier og stærke holdninger til en pædagogisk praksis med kerneopgaven i fokus. Du skal også have talent for den del af personaleledelsen, der foregår ude blandt børnene, hvor du både ser værdi i det daglige praktiske og pædagogiske arbejde. Vi søger en leder, der vil prioritere en høj grad af tilstedeværelse på stuerne med øje for sparring med personalet og forældrekontakt.

Geografisk befinder vi os i et område med nye udstykninger af grunde til bolig og udvikling af lokalområdet. Ligeledes befinder Randers Kristne Friskole sig i et felt med mange tilbud, hvorfor du også skal have lyst til og syn for, hvordan vi fortsat gør vores tilbud til et attraktivt sted for børn, forældre og personale.

VI TILBYDER

 • En medarbejdergruppe med stort fagligt engagement, drivkraft og hjerteblod.
 • Et samarbejde med et ambitiøst lederteam, der brænder for at gøre vores børn livsduelige.
 • Et arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, plads til latter og en uformel omgangstone, og hvor vi kan tænke stort.
 • Udvikling af dine faglige og personlige kompetencer i et anerkendende miljø.


VI FORVENTER DU HAR

 • En pædagogisk grunduddannelse og erfaring fra dagtilbudsområdet, der til sammen giver det faglige grundlag for at inspirere, vejlede og træffe velfunderede beslutninger.
 • Ledelsesmæssige evner - erfaring og uddannelse er ikke et krav men en fordel.
 • En god fornemmelse for at balancere mellem det visionære, strategiske arbejde og det strukturskabende, forankrende arbejde.
 • Empatiske og sociale evner, der har blik for den enkelte medarbejders kompetencer og formår at dyrke det bedste frem i både voksne og børn.
 • Evner, lyst og mod til personaleledelse, herunder generel drift og økonomi i daginstitutionen.
 • Robusthed, så du formår at holde overblikket og det gode humør i en kompleks hverdag.
 • Passion for vores kerneopgave og ønsker at gøre en forskel med din anerkendende og konstruktive ledelsesstil.


YDERLIGERE INFORMATION
Du kan læse mere om vores skole, børnehave og vuggestue på vores hjemmeside: www.rkf.dk. Her finder du også vores pædagogiske læreplaner med vores værdigrundlag, praksis og mål.

På vores facebookside: www.facebook.dk/randerskristnefriskole kan du få et indblik i skolens hverdag, og de omgivelser vi har til rådighed.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til skoleleder Kirstine Ipsen på tlf. 61438206 alle hverdage mellem kl. 16.00 - 17.00. Send gerne en SMS.

ANSÆTTELSESVILKÅR OG ANSØGNINGSFRIST
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen og aflønnes efter gældende overenskomst.

Ansøgning, CV og relevante bilag skal sendes i en samlet pdf-fil til kontor@rkf.dk senest tirsdag den 22. juni kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 28. juni.

Stillingen ønskes besat d. 1. august 2021 eller efter nærmere aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Moseskellets vuggestue og børnehave


Opslået: 21.5.2021
Frist: 22.6.2021

Se alle jobopslag