Jobannonce

Organist/kirkemusiker

En stilling som organist/kirkemusiker ved Toftlund Kirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi søger en organist/kirkemusiker med minimum en PO-uddannelse.

 

Vi ønsker en organist

  • der er interesseret i kirkens liv og vækst
  • der er god til at samarbejde
  • der vil gå nye veje med musik og sang såvel i gudstjenester som i kirkelige handlinger
  • der vil spille traditionel kirkemusik og rytmisk musik på orgel og flygel
  • der vil arbejde med kirkens spirekor, børne- og ungdomskor samt vores voksenkor (Midt Syd Kantori). Vi har en god kortradition og veletableret korarbejde.

 

Vi tilbyder

  • et Marcussen orgel med 16 stemmer og et flygel
  • et rigt og varieret gudstjenesteliv med god opbakning og dejlig fællessang
  • et godt samarbejde med kirkens personale, præster og menighedsrådet
  • kontor i sognegården og gode muligheder for at øve - et sogn med højt til loftet og plads til nytænkning

 

Toftlund Sogn har 3750 indbyggere. Vi har konfirmander, minikonfirmander og børnegudstjenester. Vi er glade for koncerter både rytmiske og klassiske, salme- og sangarrangementer samt sogneaftner. En gang om måneden er der gudstjeneste på plejehjemmet. Organisten er en naturlig del af disse aktiviteter.

Toftlund ligger midt i Sønderjylland. Der er skole, studenterkursus, musik- og teaterhøjskole, sportshaller, friluftsbad, biograf og mange foreninger af sportslig, kirkelig og kulturel art.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Arrild og Tirslund Sogne i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med anden ansættelsesmyndighed.

Ansættelse sker ved Toftlund Sogns Menighedsråd, Tårnvej 1, 6520 Toftlund

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Til kirkemusikerstillinger ydes et årligt OK-tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner)

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ACskalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Marianne Holm Zeuthen, tlf. 60702204 / mail mz@km.dk eller formand Dorthe Thorgaard, tlf. 74832783 eller på vores hjemmeside www.Toftlundkirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Dorthe Thorgaard, Østervang 3, 6520 Toftlund eller på mail til toftlund.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. februar 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 9. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Logo

Toftlund Kirke

Arbejdssted: Toftlund
Opslået: 09.01.2019
Frist : 18.02.2019

Se alle jobopslag