til Karlslunde og Karlstrup Kirker søges

En stilling som organist ved Karlslunde og Karlstrup Kirker er ledig pr. 1. november 2021.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Både PO/KMOK og DOKS organister opfordres til at søge.

Karlslunde og Karlstrup Kirker er smukke landsbykirker, beliggende ved Køge Bugt, nær ved Køge bugt motorvejen samt S-toget mellem Køge og København. En ny regional togbane er lige åbnet. Vi er en aktiv arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, både personligt og fagligt. Det er to kirker med mange gudstjenester og kirkelige handlinger.
 

Vi kan tilbyde:

  • Et godt arbejdsmiljø og samarbejde imellem præster, ansatte og menighedsråd.
  • Et spændende musikalsk teamsamarbejde med kirkesangeren.
  • Kreative og dedikerede kolleger, der altid er på udkik efter fornyelse.
  • Mulighed for udfoldelse af egne musikalske evner evt også i forhold til andre instrumenter end orglet.
     

 Vi forventer:

  • At vores nye organist tager aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrager til arbejdsfællesskabet med kollegaer og menighedsråd.
  • Interesse for både den klassiske traditionelle kirkemusik, rytmisk musik og nyere salmer.
  • Parathed for at gå nye veje og udfordre både sang og musik ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • At organisten arrangerer, udfører og koordinerer koncerter i både kirker og sognegårde

Karlslunde og Karlstrup kirker har nogle nyere, gode, spændende orgler.

Karlslunde kirkes orgel er bygget af Jensen & Thomsens Orgelbyggeri i 1997. Det har 21 stemmer, 3 transmissioner, 2 tremulanter og 6 koblinger fordelt på 2 manualer og pedal, samt Setzer-anlæg.

Orglet er beskrevet på kirkens hjemmeside,  https://www.karlslundekirke.dk/page/1900/karlslunde-kirke

Karlstrup kirkes orgel er bygget af Anders Havgaard Rasmussen i 2012. Det har 13 stemmer, 3 transmissioner og 3 koblinger fordelt på 2 manualer og pedal.

Orglet er beskrevet på orgelbyggerens hjemmeside, http://www.ahrorgel.dk/karlstrup-orgel11111111112

Der er Børne- og ungdomskor ved Karlslunde Kirke samt børne- og voksenkor ved Karlstrup Kirke. Der er ansat korledere ved begge kirker, men samarbejde mellem korledere og  medvirken ved øvedage og koncerter kan forventes.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Karlslunde Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.909,92 kr. – 386.161,46 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.798,51 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.290,70 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.886,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
sognepræst Christina Feddersen på tlf. nr 46151638 / mail cfe@km.dk eller kontaktperson, Hanne Hagen på tlf. nr. 40524060 / mail hh@if.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Karlslunde Kirke, Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde, mrk. organistansøgning eller på mail til 7200fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mandag 25. oktober 2021. .

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest, samt at der vil være prøvetid i stillingen.

Karlslunde og Karlstrup Kirker


Frist: 4.10.2021

Se alle jobopslag