Organist

Humbebæk Kirke
Ansøgningsfrist: 2.1.2023

Humbebæk Kirke

Organist søges til Humlebæk Kirke

Vi søger en uddannet fuldtidsorganist til Humlebæk Kirke med tiltræden 1. marts 2023

Humlebæk Kirke ligger smukt placeret ved Strandvejen i Humlebæk. Sognet har ca. 10.000 indbyggere og yderligere faktuelle oplysninger kan findes på www.sogn.dk.

Vi er en levende, åben og aktiv kirke med en deltagende menighed og mange aktiviteter. Organisten er ansvarlig for en del af disse og indgår som en naturlig del i samarbejdet om kirkens liv.

Vi tilbyder en stilling, hvor den rette person kan være med til at udvikle og skabe nye gudstjenesteformer. Hvor der er plads til forandring og respekt for traditioner og hvor musikken understøtter salmesangen og indgår som et meget vigtigt element i arbejdet for menigheden.

Vi har et rigtig godt samarbejdsklima og et meget dygtigt 4-stemmingt kor. Det velklingende og meget smukke orgel i kirken er bygget i 1997 af orgelbygger Carsten Lund. Det består af 24 stemmer + 3 transmissioner fordelt på 3 manualer og pedal. Der afholdes også kirkelige handlinger i Torpen Kapel, som ligger i den vestlige del af byen. I kapellet er orglet bygget af Conrad Christiansen. Det har 5 manualstemmer og pedal. Kapellet anvendes ofte til koncerter mv. da der er en formidabel akustik, som gør rummet meget velegnet til det. Derudover råder kirken over 2 flygler; et i kapellet og et i sognegården, et opretstående klaver og et el-klaver. Organisten har kontor i kirken.

Vi forestiller os, at du:

 • er en dygtig organist på meget højt niveau, der arbejder selvstændigt og målrettet
 • vægter salmespillet og variation i understøttelsen af salmesangen og det liturgiske forløb
 • kan lede, inspirere og udvikle vores kirkekor (4 sangere SATB)
 • brænder for musikkens rolle i kirkens liv
 • vægter samarbejde højt med både kirkens to præster og de øvrige ansatte og kirkens mange frivillige
 • vil være med til at tilrettelægge og afprøve andre typer gudstjenester fx med deltagelse af andre musikere, gerne med plads til både klassisk og nyere musik.
 • har et godt netværk i musikverdenen
 • besidder pædagogiske formidlingsevner i mødet med unge mennesker, fx konfirmander, minikonfirmander, skoleklasser osv.

 

Kerneopgaverne er:

 • musikledsagelse ved højmesser og andre kirkelige handlinger
 • ledelse af kor
 • tilrettelæggelse for koncertlivet i kirken ved at arrangere ca. 6-8 årlige koncerter.
 • udover de kirkelige handlinger også medvirke ved kirkens øvrige arrangementer, morgensang, højskoleformiddage mv. og medvirke ved plejehjemsgudstjenester
 • musikledsagelse ved børnegudstjenester, aftengudstjenester og andre særgudstjenester

Ansættelse vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Ansøgning mærket ”ORGANISTSTILLING” med relevante bilag vedhæftet, sendes elektronisk til: mail: cch@km.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: præsterne Mona Høgh 51813281, Hans Henrik Ross 41616138 eller kontaktperson Merete Vejbæk 27287406

Vi forventer at holde prøvespil og samtaler i slutningen af uge 2 og i uge 3. Der vil blive indhentet børneattest

 

Ansøgningsfrist: 2. januar 2023 kl. 12.00.