Lovsangsleder og kirkemusiker

Bethlehemskirken
Ansøgningsfrist: 27.5.2022

Bethlehemskirken

Bethlehemskirken, Nørrebro provsti, søger en lovsangsleder og kirkemusiker i en 18-26 timers stilling.

Vi er en folkekirke som er fyldt med spiritualitet, krop og gudsnærvær. Samtidig har vi fødderne dybt plantet i kirkens tradition. Vi søger en kirkemusiker, som har lyst til at være en del af et liturgisk miljø, der spænder fra oldkirken over keltisk spiritualitet, karismatisk fornyelse og til nutidig lovsang. En kirkemusikker, som har lyst til at være en aktiv del af vores menighed og som ønsker at arbejde med på kirkens overordnede mål: At udruste disciple til at leve i Guds kærlighed og til at sprede evangeliet.

Dine primære opgaver

 • Lede kirkens lovsangsarbejde, samt udruste og undervise eksisterende lovsangsmusikere, og oprejse nye lovsangsledere.
 • Medvirke som kirkemusiker til gudstjenester og kirkelige arrangementer.
 • Være medskaber af et nyt gudstjenestemiljø, der retter sig mod unge, kreative og søgende.
 • Vikariere for kirkens organist.


Andre mulige opgaver

 • Bistå kirkens præster og børnekirkeleder i arbejdet med at lede minikonfirmander, konfirmander og kirkens ungdomsgrupper.
 • Opstart af et børne- eller ungdomskor.
 • Lede babysalmesang.


Vi tilbyder dig

 • at blive en del af en mangfoldig og aktiv menighed, der består af børn, unge, studerende, børnefamilier og ældre, i forskellige livssituationer.
 • at blive en del af et godt kollegialt fællesskab, med mulighed for personlig- og faglig sparring.
 • mulighed for arbejdsplads i kirkens lokaler.
 • stor indflydelse på tilrettelæggelse af dit eget arbejde.
 • Løn efter kvalifikationer.


Bethlehemskirken ligger på indre Nørrebro i et multikulturelt byområde. Vi er både kirke i lokalområdet, og for dem, der kan lide vores måde at være kirke på. Der er ved kirken ansat to præster, organist, administrativ leder og kirketjener, sognemedhjælper, kordegn og fire korsangere. Vi har desuden et stort og vidtforgrenet menighedsliv med mange frivillige. Kirkens menighedssamfund ”Bethlehemsfællesskabet” er tilknyttet Dansk Oase. Du kan læse mere om vores værdier og menighed på www.bethlehemskirken.dk

Stillingen er i udgangspunktet på 26 timer om ugen, men normeringen er fleksibel, alt efter hvilke opgaver der passer til din profil. Vi forventer, at du er indstillet på fleksible arbejdstider, dag og aften, samt søn- og helligdage.

Løn og vilkår
Ansættelsen sker ved Bethlehems Sogns Menighedsråd, og det primære arbejdssted vil være Tømrergade 9 og Åboulevard 8 på Nørrebro.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,00 kr. – 423.631,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. OK-tillæg på 963,99 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner pr. 01.04.2022 svarende til en fuldtidsstilling. Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Sognepræst Martin Drengsgaard sognepraest@bethlehemskirken.dk / tlf. 20878657 eller administrativ leder Kristian Kappel adm@bethlehemskirken.dk / tlf. 51925040

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den til 7011fortrolig@sogn.dk eller alternativt pr. brev til Tømrergade 9, 2200 København, mærket ’Kirke- og lovsangsmusiker’.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 27. maj kl. 12.00.

Samtaler afholdes i første halvdel af juni, med ansættelse 1. august 2022 eller snarest derefter.