Jobannonce

Leder

Vil du være leder for nyt botilbud for hjemløse i Aarhus?

Vi søger en leder, der via ledelse brænder for at gøre en stor forskel for hjemløse borgere med mangeartede problemer.

Har du en særlig evne til at skabe faglig og organisatorisk udvikling og for at sikre godt arbejdsmiljø, og er du god til at opsøge og indgå i det tværsektorielle samarbejde? Så er du måske vores nye leder.

Lidt om botilbuddet
Egåhus er et nyt botilbud for midlertidigt ophold af hjemløse. Egåhus arbejder ud fra Housing First-strategien, herunder recoveryorienteret rehabilitering af hjemløse.

Egåhus er beliggende i Egå nord for Aarhus. Målet er at åbne ca. 30 hjemløsepladser, i første omgang færre. Egåhus vil åbne hurtigst muligt i starten af 2020.

Overordnet skal Egåhus være kendt for at være i overensstemmelse med Blå Kors’ værdier og Housing First-strategien. Herunder vil der være en dynamisk forståelse af hjemløshed som konsekvens af den enkelte beboers livsbelastninger, ligesom hjemløsheden kan have medført yderligere deroute.

Rehabiliteringsindsatserne ved Egåhus vil overordnet set være præget af en socialpædagogisk og miljøterapeutisk tilgang. Kommunikativt vil vi have målrettet mentaliseringsforståelse. Samtidig arbejdes der på, at beboere i høj grad indgår i rehabiliteringstiltag udenfor Egåhus i samarbejde med bl.a. lokale private aktører og den enkelte beboers hjemkommune.

Arbejdsopgaver
Som leder af Egåhus er du drifts- og personaleansvarlig, ligesom du sikrer den socialfaglige indsats og udvikling. Du indgår i samarbejdet med tværorganisatoriske samarbejdspartnere og lokalpolitikere og er herved talerør for hjemløse. Du samarbejder tæt med Blå Kors Danmark om at sikre sammenhæng mellem Egåhus og Blå Kors’ værdisæt og faglig retning.

Vi forventer, at du:

 • har en behagelig tilgang til såvel beboere, personale og kolleger
 • kan være en tydelig samarbejdspartner på politisk niveau
 • har forståelse for hjemløses situation og vilkår
 • driver botilbuddet i overensstemmelse med Housing First-strategien
 • har viden om visitering og dokumentation
 • brænder for drifts- og personaleledelse samtidig med ledelse af udviklingsopgaver
 • har overblikket og kan foretage god opgaveprioritering
 • har en lederuddannelse og flere års ledelseserfaring
 • har en social- eller samfundsfaglig baggrund eller lignende helst på akademisk niveau


Vi tilbyder et job med:

 • stor selvstændighed
 • kurser, konferencer og mødeaktiviteter internt i Blå Kors Danmark
 • et meget velfungerende hoved- og administrationskontor, som bistår med bred viden og specifik hjælp
 • gode kolleger i lignende stillinger
 • god ledelsessparring
 • tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde
 • bred mulighed for ledelsesudvikling


Blå Kors er en social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til dette i din ansøgning. Se mere på www.blaakors.dk/værdier.

Løn- og ansættelsesvilkår
Jobbet er en fuldtidsstilling på ledervilkår.
Løn og ansættelsesvilkår iht. Blå Kors Danmarks principper for lønfastsættelse for ledere af botilbud.

Ansættelsen er forventelig pr. 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Henvendelse
Ansøgningsfristen er 19. november 2019 kl. 9.00. Send din ansøgning og dit CV via nedenstående link.

Forventet tidspunkt for 1. runde vedr. ansættelsessamtaler er 25. og 26. november

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicegeneralsekretær Kresten Kragh-Schmidt 29 68 96 68 eller faglig chef Kirsten Trans 30 25 38 62.

Send din ansøgning

Logo

Blå Kors

Arbejdssted: Aarhus
Opslået: 31.10.2019
Frist : 19.11.2019

Se alle jobopslag