Leder

KFUM’s Soldatermission
Ansøgningsfrist: 13.12.2022

KFUM’s Soldatermission

KFUM’s Soldatermission søger LEDER/LEDERPAR PÅ KFUM’S SOLDATERHJEM i HØVELTE

KFUM’s Soldatermission søger en autentisk og visionær leder, der kan gøre KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte til det foretrukne sted for værnepligtige og andre soldater fra Garderkasernen i Høvelte der er hjemsted for Den Kongelige Livgarde. Desuden skal du også kunne se soldaterhjemmet som et aktivt sted for veteraner og deres pårørende.

KFUM’s Soldatermission har til formål at forkynde det kristne budskab til soldater og veteraner gennem ord og handling. Vi benytter KFUM’s Soldaterhjem til at opnå dette formål, hvor soldater bydes velkommen i hjemlige rammer – soldaterne skal opleve sig set, når vi møder dem på deres hjemmebane. Vi sælger mad og drikkevarer samt afholder forskellige arrangementer målrettet tjenestegørende, veteraner eller pårørende.

Soldaterhjemmet kan ydermere blive brugt til arrangementer, kurser mv.

Som soldaterhjemsleder i Høvelte har du også den overordnede ledelse over SoldaterRekreationen.

Stillingen er med en stor grad af selvstændighed og ansvar for det lokale soldaterhjem, samtidig med at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med KFUM’s Soldatermissions værdier og visioner.

Vi forventer af dig som leder:

 • At du har et kristent livs- og menneskesyn, som du kan bruge aktivt i dit arbejde. Erfaring fra kirkeligt ungdomsarbejde er en fordel.
 • Ledelsesmæssig erfaring og gerne en lederuddannelse.
 • Interesse for at arbejde med mennesker og kan opbygge gode relationer.
 • At du har forretningssans med lyst til og indsigt i det praktiske arbejde.

Vi tilbyder:

 • Et job, hvor du vil opleve at gøre en helt konkret forskel for andre mennesker. Egne værdier og job kan smelte sammen som leder af KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte.
 • En organisation, hvor visionen for de kommende år har overskriften ”Vision 2025 – En bæredygtig organisation i udvikling”.
 • En arbejdsplads og organisation, hvor du, sammen med ansatte og frivillige, skal være med til at udfolde og udleve visionen.
 • Stor selvstændighed i jobbet inden for målbeskrivelsen.
 • Relevante kurser og efteruddannelse.
 • Løn efter kvalifikationer. Lønrammen sættes efter statens lønskalatrin.
 • Pensionsordning på 13,5 %, hvoraf 4,5% betales selv.

Stillingen er muligt at besætte som leder eller som lederpar. Se mulig stilling: Link til veteranmedarbejderstilling

Der er lederbolig i forbindelse med soldaterhjemmet.

Yderligere oplysninger:

Læs mere om KFUM’s Soldatermissions organisation, værdier og visioner her.

Læs hele jobbeskrivelsen her.

Kontakt HR-chef Brian Jørgensen, på mail eller tlf. 3312 4042 / 5124 0827 for yderligere oplysninger om stillingen. 

Ansøgning med relevante bilag og udtalelser sendes til KFUM’s Soldatermission, HR-chef Brian Jørgensen, Treldevej 97, 7000 Fredericia, eller pr. e-mail til , Brian

Ansøgningsfrist 13. december 2022

Samtalerne forventes afholdt tirsdag den 20. december 2022

Tiltrædelse 1. februar 2023