Leder

LivogJob
Ansøgningsfrist: 25.9.2023

LivogJob

STU og botilbud søger ny leder

Brænder du for unge med psykisk og fysisk udviklingshæmning? Vil du være med til at udruste dem til livet? Kan du skabe gode og trygge rammer for medarbejdere og de unge?

Om LivogJob
LivogJob er en STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) med botilbud for unge med lettere psykisk og fysisk udviklingshæmning og for unge med medfødt og erhvervet hjerneskade. Fondens grundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Vi arbejder målrettet mod udvikling af den enkelte unges ressourcer ud fra det potentiale, som vedkommende har.

Dagligdagen
Boformen har plads til 16 unge, og der er 19 medarbejdere.
Langt de fleste af vores unge har ophold på boformen efter servicelovens § 107. Alle er tilknyttet uddannelsesstedet (STU), som ligger i tilknytning til boformen.

Nogle af medarbejderne forestår undervisningen i vores STU, mens andre er ansat til pædagogisk træning i boformen. For en del medarbejdere er der et overlap mellem de to dele. Derudover har vi køkken- og andet praktisk personale. Dagligdagen er struktureret med undervisning og fritid. Vi arbejder for udvikling af de unges sociale kompetencer i deres indbyrdes fællesskab og i deres netværk udenfor LivogJob. Derudover arbejder vi med at udruste de unge til at bo selv eller til andet ophold. LivogJob udfører opgaver for den unges hjemkommune og arbejder struktureret med udvikling af den unge ud fra konkrete delmål.

Opgavebeskrivelse
Vi søger en leder, der er god til personaleledelse, til ledelse af den daglige drift og til strategisk ledelse.

Opgaver:

 • Ledelse ud fra vores faglige strategi
 • Ledelse af medarbejderne og sikring af den fortsatte kompetenceudvikling
 • Afholdelse af MUS og daglig sparring med medarbejderne
 • Økonomisk overblik og ansvar
 • Kontakt til vores samarbejdspartnere i kommuner
 • Markedsføring af pladser
 • (Sovende) bagvagt

 

Kompetenceprofil


Faglige kompetencer:

 • Du har flair for – og erfaring med – pædagogisk, psykologisk og/eller sundhedsfagligt/socialt arbejde
 • Du har viden om eller særlig interesse for handicapområdet
 • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som pædagog, diakon, lærer, sygeplejerske eller lignende
 • Du har erfaring med ledelse eller har et tydeligt ledelsespotentiale og kan lede ud fra strategi
 • Du har gennemført en lederuddannelse eller er villig til at gennemføre en sådan
 • Du har erfaring med økonomistyring
 • Du kan omsætte lovgivning og se muligheder

Personlige kompetencer:

 • Du er funderet på et evangelisk-luthersk grundlag og er personligt troende
 • Du er god til relationer og er åben, imødekommende og empatisk og god til at samarbejde
 • Du har humoristisk sans
 • Du kan uddelegere opgaver

De faglige og personlige kompetencer skal ses i lyset af notatet ’Strategisk faglig retning for LivogJob’, som bestyrelsen har udarbejdet. Notatet sammenfatter et begyndende strategiarbejde, som den nye leder – sammen med bestyrelsen – skal indgå i og være med til at udvikle.

Ansættelsesvilkår
Løn og pension i henhold til LivogJobs lønpolitik.
Tiltrædelse: 1/12 eller efter aftale.

Reference til
LivogJobs formand.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 27/9
Første og anden samtalerunde afvikles 4/10 og 13/10
CV og motiveret ansøgning uploades til: mentaltouch.jobnext.dk/LivogJob