Leder

Blå Kors Danmark
Ansøgningsfrist: 12.6.2023

Blå Kors Danmark

Leder til Barnets Blå Hus i Frederikshavn

Vil du være med til at hjælpe børn fra familier med alkohol- eller stofmisbrug?

Vi søger en ny leder med stærk strategisk og udadvendt profil, som samtidig har en passion for at hjælpe sårbare børn og deres familier. Vi forventer, at du brænder for at hjælpe børn i en psykoterapeutisk sammenhæng med deres aktuelle udfordringer og også med fokus på forebyggelse af senfølger efter belastninger i opvæksten.
 
Arbejdsopgaver
Som leder af Barnets Blå Hus sørger du for den daglige drift. Du er ansvarlig for visitering af børn, familiesamarbejde, opdyrke og vedligeholde samarbejdsrelationer, økonomistyring, søge puljer og donationer. Du har også ansvaret for at være med til fortsat at udvikle tilbuddet og indsatsen, så det kan imødekomme de behov, som målgruppen har inden for konceptets rammer.
 
Du har personaleansvaret for dine lønnede og frivillige medarbejdere. Du vil indgå i et kommunalt samarbejde både på organisationsniveau og på medarbejderniveau.

Vi forventer, at du:

  • Har lyst til at arbejde for Blå Kors, som er en diakonal organisation, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn
  • Brænder for at afhjælpe mistrivsel og forebygge senfølger hos børn
  • Har en social- eller pædagogfaglig uddannelse på minimum bachelor niveau - og evt. en lederuddannelse
  • Har erfaring med driftsmæssigt lederskab og kan skaffe fundraising ved at være talerør for børn
  • Har kendskab til, hvordan forældres misbrug kan indvirke på børn – og evt. erfaring med misbrugsbehandling
  • Kan være opsøgende i tværsektorielt samarbejde
  • Kan rekruttere frivillige
  • Kan lide at ”være på gulvet” og kan lidt at løse praktiske opgaver

Vi har en forventning om, at din ansøgning klart besvarer det konkrete jobopslag.

Barnets Blå Hus drives af Blå Kors Danmark, som er en social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Derfor er det  vigtigt, at du forholder dig til dette i dinansøgning. Du kan læse mere om Blå Kors Danmarks værdier på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag.

Lidt om Barnets Blå Hus
Barnets Blå Hus er et sted for børn, der kommer fra familier, hvor der er eller har været en alkohol- eller stofafhængighed. Her kan børnene få hjælp til de sociale og psykologiske udfordringer, de kan have som følge af forældres misbrug.

Barnets Blå Hus finansieres primært via Socialstyrelsens puljemidler for en fireårig periode - foreløbig indtil udgangen af 2023. I løbet af sommeren 2023 ansøger Blå Kors om en ny finansieringsperiode. Derudover modtages der tilskud fra Frederikshavn Kommune. Barnets Blå Hus i Frederikshavn har i samarbejde med Læsø Kommune opstartet en satellitafdeling på Læsø i februar 2021, som kommende leder også skal varetage ledelsen af. På landsplan er der syv Barnets Blå Hus.

Foruden lederen er der ansat 3-4 deltidsmedarbejdere med psykoterapeutisk profil, samt en gruppe frivillige medarbejdere. Det er de lønnede medarbejdere, der varetager den klassiske terapi, og det er de frivillige medarbejdere, som i høj grad er med til at varetage og understøtte den behandling, som foregår i det sociale rum. Lønnede og frivillige varetager samlet set den behandlingsindsats, som børn og familier tilbydes.

Barnets Blå Hus er et behandlingstilbud for børn fra familier med misbrugsproblemer, hvor der tages afsæt i børnene og deres behov, men arbejdes med hele familiens trivsel. Udgangspunktet er terapeutiske gruppesamtaler for børn ud fra en eklektisk tilgang herunder narrativ, neuroaffektiv og systemisk praksis.

Forældre inddrages ved familieaktiviteter i miljøterapeutiske tiltag og nogle af grupperne er med både børn og forældre. Overordnet er Barnets Blå Hus optaget af mentaliseringstræning hos alle familiens medlemmer. Samarbejdet med forældrene er helt centralt for at hjælpe børnene bedst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Jobbet er en fuldtidsstilling på ledervilkår. Løn og ansættelsesvilkår iht. Blå Kors Danmarks principper for lønfastsættelse for ledere af Barnets Blå Hus.
 
Der er tale om fuldtidsstilling typisk inden for almindelig arbejdstid. Du må dog forvente afvigelser herfra bl.a. til aftenarrangementer. I begrænset omfang er der møder og konferencer med overnatning.
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sektorchef for Børn og Unge i Blå Kors Danmark Elin Hansen på tlf. 23 69 56 11.

Ansættelsen er pr. 1. august 2023 – eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist 12. juni kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24. For de kandidater, der går videre, forventes anden samtalerunde i uge 25.
 
Send din ansøgning og dit CV via nedenstående link.