Leder til Barnets Blå Hus i Frederikshavn

Vil du være med til at hjælpe børn fra familier med alkohol- eller stofmisbrug?

Vi søger en ny leder med stærk strategisk og udadvendt profil, som samtidig har en passion for at hjælpe sårbare børn. Vi forventer, at du brænder for at hjælpe børn i en psykoterapeutisk sammenhæng med deres aktuelle udfordringer og også med fokus på forebyggelse af senfølger efter belastninger i opvæksten.
 
Arbejdsopgaver
Som leder af Barnets Blå Hus sørger du for den daglige drift i forhold til økonomi – dvs. regnskab og søge puljer. Du er ansvarlig for visitering af børn, facilitering af samtaleterapeutiske grupper, familiesamarbejde, sociale tiltag og spisefællesskab. Du har også ansvaret for at være med til fortsat at udvikle tilbuddet og indsatsen, så det kan imødekomme de behov, som målgruppen har. 
 
Du har personaleansvaret for dine medarbejdere og de frivillige. Du vil indgå i et kommunalt samarbejde både på organisationsniveau og på medarbejderniveau. Du sørger for, at Barnets Blå Hus er kendt i lokalområdet ved at deltage i det allerede etablerede netværk – og også meget gerne med fokus på at øge kendskabet til indsatsen.

Vi forventer, at du:

  • Har lyst til at arbejde for Blå Kors, som er en diakonal organisation, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn
  • Brænder for at afhjælpe mistrivsel og forebygge senfølger hos børn
  • Har en social- eller psykologfaglig uddannelse - og evt. en lederuddannelse 
  • Har erfaring med driftsmæssigt lederskab og kan skaffe fundraising ved at være talerør for børn
  • Har kendskab til, hvordan forældres misbrug kan indvirke på børn – og evt. erfaring med misbrugsbehandling
  • Kan være opsøgende i tværsektorielt samarbejde
  • Kan rekruttere frivillige

Vi har en forventning om, at din ansøgning klart besvarer det konkrete jobopslag.

Blå Kors er en social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til dette i din ansøgning. Du kan læse mere om Blå Kors Danmarks værdier på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag

Lidt om Barnets Blå Hus
Barnets Blå Hus er et sted for børn, der kommer fra familier, hvor der er eller har været en alkohol- eller stofafhængighed. Her kan børnene få hjælp angående de sociale og psykologiske udfordringer, de kan have som følge af forældres misbrug.

Barnets Blå Hus finansieres primært ved Socialstyrelsens puljemidler for en fireårig periode, dvs. foreløbig indtil udgangen af 2023. Derudover modtages der i samme periode tilskud fra Frederikshavn Kommune. På landsplan er der seks Barnets Blå Hus. 
 
Barnets Blå Hus er et behandlingstilbud for børn fra familier med misbrugsproblemer, hvor der tages afsæt i børnene og deres behov, men arbejdes med hele familiens trivsel. Udgangspunktet er terapeutiske gruppesamtaler for børn ud fra en eklektisk tilgang herunder narrativ, neuroaffektiv og systemisk praksis. 

Forældre inddrages ved familieaktiviteter i miljøterapeutiske tiltag såvel fast i huset som jævnlige udflugter. Overordnet er Barnets Blå Hus optaget af mentaliseringstræning hos børnene i terapien, og det er også medarbejdernes tilgang til familierne i de forskellige interaktioner i de miljøterapeutiske tiltag.

Barnets Blå Hus i Frederikshavn har i samarbejde med Læsø Kommune opstartet en satellit på Læsø i februar 2021, som kommende leder også skal varetage ledelsen af.
Foruden lederen er der ansat 3-4 deltidsmedarbejdere med psykoterapeutisk profil, samt en gruppe frivillige medarbejdere, som samlet set varetager den behandlingsindsats, som børn og familier tilbydes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Jobbet er en fuldtidsstilling på ledervilkår. Løn og ansættelsesvilkår iht. Blå Kors Danmarks principper for lønfastsættelse for ledere af Barnets Blå Hus.
 
Der er tale om fuldtidsstilling typisk inden for almindelig arbejdstid. Du må dog forvente afvigelser herfra bl.a. til aftenarrangementer. I begrænset omfang er der møder og konferencer med overnatning.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte faglig chef og sektorchef for Børn og Unge i Blå Kors Danmark Elin Hansen på 23 69 56 11 eller leder af Barnets Blå Hus i Aalborg Bettina Poulsen på 29 68 96 64.
 
Ansættelsen er pr. 1. oktober 2021. Ansøgningsfrist 15. august kl. 22. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 20. august i Aalborg. For de kandidater, der går videre, forventes anden samtalerunde 25. august.
 
Send din ansøgning og dit CV via nedenstående link.

Blå Kors


Frist: 15.8.2021

Se alle jobopslag