Kordegn og Daglig leder til Højelse, Ølby og Lellinge Kirker og Kirkegårde

Kan du se dig selv som kordegn med daglig ledelse og administration i den danske Folkekirke? Så kan Højelse-Lellinge pastorat tilbyde dig et spændende job med tiltrædelse snarest muligt.

Som kordegn består dine primære opgaver i personregistrering, fakturabehandling, løn- og personaleadministration, borgerhenvendelser og forberedelse af materiale til regnskabsfører i et tæt samarbejde med vores nuværende kordegn.

Som daglig leder er dine primære opgaver, at føre menighedsrådenes beslutninger ud i livet, herunder personaleledelse, koordinering af aktiviteter og ressourcer, sekretariatsfunktionen for Menighedsråd, formand, præster og diverse udvalg. Opgaverne består også i at skabe struktur omkring arbejdstidsplanlægning, sygemelding, ansættelsesprocesser i samarbejde med menighedsrådene, lønopfyldning, arbejdstilrettelæggelse, trivsel og udvikling. (APV, MUS).
Der forekommer aften og weekend arbejde. Der er fast fridag om lørdagen.

Kirkekontoret er omdrejningspunktet for vores arbejdsplads med flere arbejdssteder. Det er her al viden samles ved systematisk brug af kalendersystemet, arbejdsgange, struktur og planlægning, samt koordinering af kommunikation.

Pastoratet er kendetegnet ved at vi både ligger i landzone og byzone. Vi har 2 smukke middelalderlandsbykirker med tilhørende kirkegårde og en moderne bykirke med ca. 5 km imellem vores kirker. Vi ønsker en livsglad kirke, rummelig og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper. Vi vægter, at man som medarbejder og ledelse i pastoratet, er med til at understøtte dette, ved en glad og god omgangstone både overfor vores menighed og kolleger.

Du referer til to menighedsråd, Højelse-Ølby med 10 folkevalgte medlemmer og Lellinge med 5 folkevalgte medlemmer samt 4 sognepræster. Højelse Menighedsråd er din arbejdsgiver og du er daglig leder for en medarbejdergruppe, som for tiden består af 13 medarbejdere (3 kirketjenere, 1 kordegn, 2 organister, 2 kirke- og kulturmedarbejdere, kirkesanger, graver og 3 gravermedhjælpere).

Vi forventer, at du:

 • Har ledelseserfaring (enten fra tidligere job eller frivilligt arbejde)
 • Har kendskab til arbejdet i folkekirken (gerne fra kirkekontoret)
 • Har et naturligt administrativt gen, ordenssans og struktur
 • Har gennemslagskraft
 • Kan motivere, samarbejde og opnå succes sammen og igennem andre
 • Kan bevare overblikket i en travl hverdag uden at miste sansen for detaljer
 • Har IT kompetencer og praktisk brugererfaring på avanceret brugerniveau

Som person er du:

 • Empatisk og har en anerkendende tilgang til dine medmennesker
 • Udadvendt, imødekommende og trives med en stor kontaktflade
 • Omstillingsparat og fleksibel

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med selvstændige, imødekommende og engagerede medarbejdere og frivillige
 • Moderne og levende kirker med mange aktiviteter og meget liv
 • Engagerede Menighedsråd
 • Muligheden for at forme stillingen og tilrettelægge arbejdet i samarbejde med Menighedsrådet

Ansættelsen er omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, kirke og kulturmedarbejdere og kirkemusikere samt det tilhørende protokollat for kordegne. Se aftalen på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er på 37 timer/uge og er placeret i løngruppe 3. Lønnen aftales inden for intervallet kr. 347.032 – 433.790 pr. år. Fikspunktet udgør kr. 361.492 pr. år. Hertil kommer rådighedstillæg på 34.310 kr. pr. år og OK18-tillæg på kr. 827 pr. år. Der er endvidere pension på 18%. Lønningerne er opgivet inkl. reguleringsprocenten pr. 1. april 2020.

Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes referencer og børneattest ved ansættelsen. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der vil i så fald ske en klassificering af stillingen.

En forudsætning for ansættelsen er, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden to år fra ansættelsen.

Ansættelsen sker ved Højelse Menighedsråd. Adressen er: Ølby Center 79; 4600 Køge – og med geografisk fleksibilitet til Lellinge Menighedsråd.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Else Nissen på telefon: 26 14 51 52 eller formand Liselotte Nyboe på telefon: 21 70 05 80

Ansøgningen stiles til Højelse Menighedsråd og sendes til e-mail 7218fortrolig@sogn.dk senest den 28. februar 2021. 
Samtaler forventes afholdt i uge 10.