Kordegn ved Odense Domkirke

Odense Domsogn - Sankt Knuds Sogn - søger pr. 15. oktober 2021 en kordegn til en fuldtidsstilling.

Arbejdsopgaverne består i:

 • Personregistrering og betjening af sognets borgere
 • Koordinering af kirkens kalender (ChurchDesk) og aktiviteter med kirkens præster, personale og
 •   øvrige brugere
 • Kirkelig kommunikation, herunder også kommunikation i forbindelse med KIC-projektet
 •   (Kirken i City)
 • Sekretærbistand for menighedsråd og præster
 • Søndagstjeneste


Vores forventninger til dig er:

 • At du arbejder struktureret, kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt og bevarer et højt serviceniveau
 • At du har lyst til at indgå i en travl hverdag i vores kirker og ser dig selv som en vigtig og aktiv brik
 • At du taler og skriver et velformuleret dansk og kan betjene borgere på engelsk
 • At du har gode kommunikationsevner
 • At du behersker IT, herunder et godt kendskab til Office-pakken
 • At du kan opdatere og videreudvikle kirkens hjemmeside og øvrige sociale platforme,
 • udsende nyhedsbreve og skabe plakater, foldere, salmeark m.m.
 • At du er uddannet kordegn og erfaren kordegn, eller er indstillet på at tage uddannelsen snarest mulig efter ansættelsen
 • At du er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage, samt nogle aftener
 • At du har forståelse for vigtigheden af et bredt samarbejde på tværs af faggrupperne og er fleksibel, samt har en positiv tilgang til kirkens livTil gengæld tilbyder vi:

 • En selvstændig stilling med stor indflydelse på egen arbejdsdag
 • Hjælpsomme og engagerede kolleger og samarbejdspartnere
 • Et engageret menighedsråd
 • Kontorfaciliterer ved siden af Domkirken
 • En nøglestilling med et højt aktivitetsniveau
 • Et struktureret introduktionsforløb

Skt. Knuds sogn er et bysogn med to kirker – Odense Domkirke og Graabrødre Klosterkirke. Om kirkerne og personale henvises til www.odense-domkirke.dk

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på pt 291.236,25 – 383.888,15 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er pt 305.798,51 kr. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t. 34.553 kr. for en fuldtidsstilling, samt et centralt aftalt OK18-tillæg på pt. 833,27 kr. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Ansøgere der har bestået den obligatoriske uddannelse for kordegne vil blive foretrukket.

Ansættelsen har en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes børneattest. 

Ansøgningsfrist den 27. september kl. 12.00. Ansøgning med CV sendes til 7774fortrolig@sogn.dk

Ved ønske om yderligere oplysninger om stillingen, kan kontaktperson Svend Thomsen kontaktes på tlf. 4250 4140 eller på kontaktperson.domkirken@outlook.dk - i perioden 8.-16. september Marianne Koch på tlf. 2328 6401 eller på mariannekoch06@gmail.com

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 7.oktober 2021.

Odense Domkirke


Frist: 27.9.2021

Se alle jobopslag