Kommunikationschef og chefredaktør

Den katolske Kirke i Danmark
Ansøgningsfrist: 7.12.2023

Den katolske Kirke i Danmark

Den katolske Kirkes nuværende informationschef og chefredaktør for Katolsk Orientering går på pension og vi søger derfor hans afløser. Kommunikationschefen får ansvar for at udvikle og implementere en ny kommunikationsstrategi for Kirken og skal samtidig fungere som ansvarshavende chefredaktør for ”et nyt katolsk kvartalsmagasin”.

Vi søger en person, der brænder for kommunikation, har strategisk overblik og evner at skabe synergi og samarbejde på tværs af forskellige interessenter.  Du kommer til at arbejde på vores hovedkontor centralt i København og med reference til biskoppen.

Den katolske Kirke i Danmark er opdelt i 39 sogne, med dertil hørende præster, menighedsråd og ca. 50.000 medlemmer, som kommer fra mange forskellige kultur- og sproggrupper. Det bliver derfor en selvstændig opgave at sikre kommunikationen på tværs heraf, så der skabes fællesskab om Kirkens liv og virke.

Stillingen som kommunikationschef og chefredaktør er et tillidshverv i Kirken. Det er ikke et krav, at ansøgeren skal være katolik, men det er afgørende at vedkommende kan identificere sig med, og kan formidle katolske værdier.

Et nyt katolsk kvartalsmagasin skal ikke kun være et internt medlemsblad, men skal rækker ud til alle, som har interesse for hvad der sker i og omkring Den katolske Kirke i Danmark og verden. Det skal være et temablad udgivet af bispedømmet og ikke et debatblad. Artiklerne står for forfatterens regning, men magasinet indeholder en uddybende leder, som skal opfattes som bispedømmets officielle stemme.

De primære opgaver i stillingen vil i første omgang være

 • Udvikling af en overordnet kommunikationsstrategi for bispedømmet
 • Rekruttering af 1-2 medarbejdere, samt opbygning af et netværk af frivillige skribenter og øvrige medarbejdere til at understøtte kommunikationsopgaven.
 • Udgivelsen af nyt katolsk kvartalsmagasin.
 • Redesign og udvikling af Kirkens online præsens (hjemmeside og sociale medier)
 • Intern kommunikation og nyhedsformidling i Kirken herunder implementering af nyt intranet
 • Pressekontakt og medietræning af menigheder og institutioner
   

Vi kan tilbyde dig et job med meget vide rammer, hvor du i høj grad selv er med til at sætte dagsorden.

Som kommunikationschef forventes det at du:

 • er i stand til at kommunikere på både dansk og engelsk (som minimum)
 • er i stand til at arbejde selvstændigt, proaktivt og med fokus på Kirkens værdier
 • har er erfaring med strategisk kommunikation og faglig baggrund til at løfte opgaven med at sikre en fortsat udvikling af Kirkens kommunikation
 • evner at arbejder struktureret med dine opgaver og er i stand til at formidle dine strategier
 • har blik for de interne processer i organisationen og er i stand til at samarbejde på tværs af fagligheder og personligheder.


Stillingen er åben for ansøgere fra et bredt felt, og med både kort eller lang erfaring.

Den katolske Kirke er ikke lønførende. Aflønningen følger en intern lønpolitik og søger at afspejle niveauet på det offentlige område med udgangspunkt i såvel stillingens indhold, som dine personlige kvalifikationer.  

Vi ser meget frem til at høre fra dig, hvis du har lyst til en udfordrende og spændende opgave, og i øvrigt besidder de kompetencer der skal til for at løfte og udvikle de kommunikationsopgaver, som Kirken står overfor. Det vil være en klar fordel, hvis du har erfaring fra kirkeligt arbejde og har kendskab til Den katolske Kirke. Vi kan tilbyde den rette kandidat en arbejdsplads med højt til loftet, fleksible rammer og gode muligheder for selv at præge sin dagligdag.

Stillingen forventes besat pr. 1-2-2024 eller snarest muligt herefter. Vi er indstillet på at vente på den rette medarbejder.  Der er ansøgningsfrist fredag den 7-12-2023 kl. 12. Vi holder første samtaler i uge 50 og anden samtale i uge 51.

Såfremt du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte generalvikar Niels Engelbrecht på e-mail ne@katolsk.dk eller telefon 3054 2118.

Stillingen kan kun søges elektronisk via Søg stillingen. Vedlæg din ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger.

Læs mere om Den katolske Kirke i Danmark