Kirketjener

Emdrup Kirke
Ansøgningsfrist: 12.12.2022

Emdrup Kirke

Emdrup Kirke søger kirketjener

En stilling som kirketjener ved Emdrup Kirke er ledig pr. 01-02 2023. Stillingen er på 37 timer pr. uge med mulighed for deltid.

Vi søger en imødekommende kollega, som vil være med til at gøre Emdrup Kirke til et indbydende sted for vores mange brugere.

Vi ønsker en person, som vil arbejde med på kirkens visioner (https://www.emdrupkirke.dk/page/71/emdrup-kirkes-visioner). Det er vigtigt, at du har hænderne godt skruet på til de mange praktiske opgaver og kan få lokalerne til at fremstå pæne. Du skal kunne trives i en hverdag med mange jern i ilden, og samtidig være parat til at slippe, hvad du har i hænderne for at tage imod de mennesker, som kommer i kirken – også dem, som har brug for særlig
opmærksomhed.

Vi forventer, at du i samarbejde med vores anden kirketjener tilrettelægger din arbejdsdag og indgår i et godt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere.

Kirketjenerne varetager følgende kerneopgaver:

  • Rengøring og lettere vedligeholdelse af kirkens lokaler herunder betjening af tekniske installationer.
  • Deltage i og forestå praktiske opgaver ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
  • Forberede og servicere menighedsaktiviteter og møder herunder madlavning til én månedlig pastagudstjeneste.
  • Pasning af udendørsarealer (pt. er snerydning og saltning udliciteret til eksternt firma.)

Vi er en aktiv menighed med mange aktiviteter for folk i alle aldre. Gudstjenesterne er velbesøgte. Se mere om kirken og aktiviteterne på www.emdrupkirke.dk. Emdrup Kirke har 14 ansatte heraf 2 præster. Sognet har 4.826 indbyggere og er kendetegnet ved naturskønne omgivelser med sin beliggenhed ved Utterslev Mose i udkanten af Københavns Kommune. Der er kun få minutters gang til offentlig transport.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre
ansættelsesmyndigheder. Ansættelse sker ved Emdrup Sogns Menighedsråd, Ved Vigen 7-9, 2400 København NV.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år.
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 283.243,77 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn og daglig leder Christian Riis Bentzen på telefonnummer 39 67 56 18 eller e-mail: crb@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til på mail til 7065fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12-12-2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 20-12-2022 fra kl. 16:00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. Der er 3 måneders prøvetid ved ansættelsen.