Jobannonce

Kirkegårdsleder

Stege kirke søger ny Kirkegårdsleder 

Stillingen som kirkegårdsleder ved Stege Kirkegård er ledig til besættelse snarest.

Stillingen er en tjenestemandsstilling på fuld tid, som aflønnes efter lønramme 31, skalatrin 40 – 42 - 44 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Ifølge finansministeriets lønoversigt fra april 2018 med en årsløn på mindst 373.283 kroner og højest 404.273 kroner.  Forhandlingsområdet for vores nye kirkegårdsleder henhører under Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

Stege Kirkegård er på lidt over 2,8 ha, og der er for tiden 3 ansatte gravere.

Vi forventer, at du har kendskab til arbejdet på en kirkegård – og at du både vil kunne være daglig leder for kirkegårdens øvrige ansatte og selv vil deltage i hverdagens praktiske opgaver.

I Stege Sogn bor der 4935 mennesker – af disse er 3982 medlemmer af folkekirken.

Vi ser gerne at vores kommende kirkegårdsleder

 • har en uddannelse som gartner eller lignende kvalifikationer
 • har erfaring med ledelse
 • har erfaring med driftsstyring af grønne områder
 • har indsigt i maskiner til grønne områder
 • har en åben, engageret og ærlig ledelsesstil
 • har en evne til at prioritere og planlægge
 • har økonomisk forståelse
 • er fortrolig med anvendelse af IT
 • har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne og ser kommunikation som en væsentlig ledelsesopgave

Vi kan tilbyde,

 • et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold
 • en arbejdsplads der giver mulighed for personlig udvikling
 • et godt arbejdsmiljø med samarbejde som omdrejningspunkt

 
Ansættelse sker ved Stege Sogns Menighedsråd med dagligt arbejdssted på kirkens ejendomme, primært Stege Kirkegård på Storegade 77, 4780 Stege.

Kirkegårdslederen og personalet ved kirkegården har desuden eksterne opgaver

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Anne-Lise Nielsen – telefon 2570 2414 eller næstformand / kontaktperson Henning Larsen – telefon 2073 8048

Løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte kirkegårdsledere reguleres af tjenestemandsloven samt af centralt fastsatte regler om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd på statens og kirkeministeriets område.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7483fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.

logo

Stege Sogns Menighedsråd

Arbejdssted: Stege
Opslået: 30.01.2019
Frist : 18.02.2019

Se alle jobopslag