Kirkegårdschef

Holmens Kirkegård og Garnisons Kirkegård
Ansøgningsfrist: 26.9.2023

Holmens Kirkegård og Garnisons Kirkegård

Kirkegårdschef - Kirkegårdssamarbejdet Østerbro

Er du en visionær leder med flair for ”det grønne” og en tydelig og serviceminded kommunikator? Har du lyst til at være en del af en organisation, der samtidig er rig på kultur og historie? Kan du se dig selv i en lederstilling i regi af den danske folkekirke? Så er du måske vores nye kirkegårdschef.

Den nye bestyrelse for Kirkegårdssamarbejdet på Østerbro søger en medarbejder til en funktion, som øverste leder for Garnisons Kirkegård med midlertidig pligt til at varetage tjeneste som leder af Holmens Kirkegård (se nedenfor). Kirkegårdschefen bliver ansvarlig for udviklingen, driften og vedligeholdelsen af kirkegårdenes anlæg og bygninger, herunder den daglige ledelse og administration af kirkegårdenes medarbejdere, der består af gartnerstaben, regnskabsadministrationen, og rengøringspersonale. Hertil kommer det overordnede ansvar for kirkegårdenes og hovedparten af provstiets kirkers regnskaber. Kirkegårdschefen skal have et tæt samspil og samarbejde med den administrative leder, der forstår den daglige ledelse af arbejdet med økonomi og regnskaber.

Opgaven

Det bliver kirkegårdschefens vigtigste fremadrettede opgave sammen med medarbejderne at sikre en velfungerende fusion af Holmens Kirkegård og Garnisons Kirkegård. Det indebærer fokus på etableringen af en velfungerende og integreret fremtidig organisation med en konkret plan for hvordan organisationen skal virke og fungere.

Ved bisættelser og urnenedsættelser på kirkegårdene, og i kirkegårdenes kapeller, får kirkegårdschefen ansvaret for den samlede gravstedsadministration, herunder planlægning og protokolføring af erhvervelse og fornyelse af gravsteder, kortudarbejdelse og opmåling af gravsteder mm., samt være ansvarlig for en sikker, omsorgsfuld og serviceorienteret afvikling af kirkegårdshandlingerne.

Foruden drift og vedligeholdelse af kirkegårdene vil den kommende kirkegårdschef få ansvaret for regnskabskontoret og HR-funktionen, der udover eget regnskab udfører regnskab for de fleste kirker i Holmen-Østerbro provsti. Opgaverne inkluderer det overordnede ansvar for regnskabsadministrationen. Den daglige ledelse varetages af den administrative leder. 

Hertil kommer en række konkrete ledelsesopgaver som kirkegårdschefen bliver ansvarlig for, herunder: 

 • direkte ledelse af den administrative leder og de to overgartnere, samt den generelle personaleledelse i organisationen
 • planlægning af kirkegårdenes drift og udvikling
 • protokolføring af erhvervelse- og fornyelse af gravsteder, samt ansvar for der udarbejdes nye takster for erhvervelse og vedligeholdelse af kirkegårdene
 • deltagelse i og forberedelse af kirkegårdenes årlige synsforretning
 • tilbudsgivning vedr. eksterne gartneropgaver til menighedsrådene i provstiet omkring vedligeholdelse af grønne områder samt små anlægsopgaver ved kirkerne og præsteboliger
 • pasning af arealerne ved Mindelunden
 • deltagelse i vedligeholdelses- og byggeprojekter på kirkegårdene, samt at repræsentere menighedsrådene i alle byggesager
 • Udarbejde og styre årshjulet
 • indkøb af planter, gran, IT og maskinelt udstyr til brug på Holmens og Garnisons kirkegårde
 • rekruttering og afskedigelse af kirkegårdenes personale

Personen

Der søges en visionær og samarbejdsorienteret kirkegårdschef med stor faglighed på det grønne område, og som har gode ledelsesmæssige kompetencer indenfor organisering, strukturering af processer og som kan foretage en effektiv beslutningstagning. Evnen til at lede og delegere med en tydelig ledelsesstil, er en vigtig kompetence og fornemmelse for økonomi har stor betydning. Den nye kirkegårdschef skal være en empatisk og serviceorienteret leder, der kan sikre den bedst mulige oplevelse for de pårørende, hvilket kræver en klar, tydelig og omsorgsfuld kommunikation.

Det forventes, at kirkegårdschefen:

 • har en uddannelse inden for det grønne område som f.eks. hortonom, landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog, skovbrugs- eller en gartneruddannelse. 
 • ansøgere, der har uddannelse som hortonom eller med tilsvarende uddannelse eller fagligt niveau, vil blive foretrukket.
 • indsigt og erfaring med ledelse, planlægning og økonomistyring.
 • gerne erfaring som kirkegårdschef eller anden tilsvarende ledelsesmæssig erfaring – evt. i folkekirkeligt regi.

Andet

Stillingen besættes som kirkegårdschef for Garnisons Kirkegård med pligt til midlertidigt at varetage tjeneste som leder for Holmens Kirkegård. Det forventes, at den midlertidige tjeneste ved Holmens Kirkegård gøres permanent, hvorefter stillingen videreføres som øverste chef for Holmens Kirkegård og Garnisons Kirkegård.

Ansættelse sker i henhold til cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022 om kirkegårdsfunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår. Stillingen er klassificeret i lønramme 36. For ansøgere, der måtte være ansat som tjenestemand i lignende kirkegårdsleder-stilling ved en anden kirkegård, kan ansættelse foretages som tjenestemand.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Marie Koch på tlf. 81 21 29 08 eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, på tlf. 40 76 72 27.

 

Stillingsbetegnelse: Kirkegårdschef

Frist: 26-09-2023

Organisations adresse: Øster Farimagsgade 46, 2100 København Ø

Uddybet jobprofil: Stillings- og kompetenceprofil - Kirkegårdschef, Holmen og Garnisons Kirkegårde.pdf

Hjemmeside:

https://www.holmenskirkegaard.dk/

https://www.garnisonskirkegaard.dk/

Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Marie Koch tlf. 81 21 29 08

Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27

1. samtalerunde: tirsdag den 10. oktober 2023

Testforløb hos MUUSMANN: fredag den 13. oktober 2023

2. samtalerunde: tirsdag den 24. oktober 2023

Tiltrædelse: 1. december 2023.