Jobannonce

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder ved Lyng Kirke.

Lyng menighedsråd søger en kirke- og kulturarbejder pr. 1.-8.-2019.

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder til en stilling på 30 timer, som kan indgå i et positivt og engageret samarbejde. Lyng Kirke har visionen ”Det travle menneske - det rolige rum” og vi ønsker med vore aktiviteter at favne hele menigheden. Vil du være med til at videreudvikle den proces, det er at være en levende kirke?

Stillingen indeholder:

 • Udvikling af aktiviteter alene og i samarbejde med menighedsråd og det øvrige personale ved kirken.
 • Planlægning og udførelse af undervisning af minikonfirmander samt arrangementer for børn og familier i samarbejde med præsterne.
 • Varetagelse af kommunikation - internt og eksternt.
 • Babysalmesang samt korskole i samarbejde med organist
   

Vi forventer ikke, at du nødvendigvis er kirkevant og ved en masse om Folkekirken. Vi vil derimod gerne udfordres og forventer, at du er nysgerrig og har lyst til at prøve kræfter med og være medskaber af et moderne kirkeliv inden for folkekirkens rammer. Vi har brug for:

At du er god til at koordinere.

 • Er fortrolig med IT, herunder opdatering af kirkens hjemmeside og sociale medier.
 • Kan arbejde selvstændigt
 • At du er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider
 • Har relevante kompetencer - også gerne inden for det musiske og kreative felt
   

Vi tilbyder:

 • En smuk arbejdsplads i et kirkecenter med alt under samme tag
 • Engagerede og positive menighedsrådsmedlemmer og personale
 • Et selvstændigt og alsidigt job
   

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 med tilhørende Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kulturmedarbejder m.fl. Aftalerne kan ses her: https://www.folkekirkenspersonale.dk/ 

Forinden ansættelsessamtalen skal der ske ækvivalering af ansøgers kompetenceniveau - med mindre ansøger tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder jvf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med funktion som kirke- og kulturmedarbejder. Ækvivaleringen finder sted på baggrund af et af ansøger udfyldt skema og har til hensigt at fastslå, om der er behov for supplering af ansøgers kompetenceniveau. Se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139044 

I henhold til gældende Overenskomst og Organisationsaftale sker aflønningen som intervalløn, der i nutidskroner ved en ugentlig arbejdstid på 37 timer udgør:
Hvis kompetencekravet ikke er opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 284.390 og 376.817 kroner
Er kompetencekravet opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 298.610 og 426.585 kroner.
Stillingen er omfattet af rådighedsforpligtelse for hvilken der årligt og i aktuelt niveau gives 31.245 kroner.

Pensionsbidraget udgør 18 %.

Løn og tillæg reguleres i henhold til ansættelsesbrøken.

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet Børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for menighedsrådet på tlf. 21 99 52 61.

Ansøgningen skal være menighedsrådets ansættelsesudvalg i hænde senest mandag den 3. juni kl. 16.00.
Ansøgningen stiles til menighedsrådet ved Lyng Kirke og fremsendes til formanden for menighedsrådet Henning Bøgh på mail: bogh.henning@gmail.com
 

logo

Lyng menighedsråd

Arbejdssted: Fredericia
Opslået: 13.05.2019
Frist : 03.06.2019

Se alle jobopslag