Jersie-Kr. Skensved Kirke søger kirke-kultur-medarbejder

Jersie-Kr. Skensved Kirke søger en ny kirke-kultur-medarbejder, der kan varetage en række administrative og diakonale opgaver.
 

Opgaver

Dine opgaver omfatter blandt andet:

 • At fungere som sekretær for Menighedsrådet – herunder at deltage i de månedlige menighedsrådsmøder
 • At varetage administrativt arbejde i forbindelse med indskrivning af konfirmander og minikonfirmander
 • At stå for koordinering af ferieplanlægning og kalenderstyring for sognets ansatte
 • At være med til at udbygge senior/ældrearbejdet i samarbejde med menighedsplejen
   

Krav

Vi har følgende krav til dig som ansøger:

 • Du står på folkekirkelig grund og har erfaring med kirkeligt arbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er selvbefordrende mellem kirkens tre arbejdssteder
   

Om stillingen
Stillingen er normeret til 37 timer pr. uge. Dit arbejdssted bliver Jersie Sognehus, hvor du får eget kontor – gerne med start den 1. august 2021.

Praktisk information
Ansøgning og CV sendes til 7204fortrolig@sogn.dk, Att: Personaleudvalget – senest den 3. maj 2021. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 19 og 20.

Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræsterne Christina Inés Wandel på tlf. 5127 1190 og Hanne E. Schmidt på tlf. 4025 0050.  

Se det fulde stillingsopslag på vores hjemmeside www.jersie-skensved.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Uddannelseskrav
Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere samt kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor to år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Løn og tillæg
Løn, OK-tillæg og rådighedstillæg, som nævnes herunder, er angivet i nutidskroner pr. 1.2.2021.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 1, hvor årslønnen ligger indenfor intervallet 303.371,00 kr. – 382.825,00 kr.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2, hvor årslønnen ligger indenfor intervallet 317.817,00 kr. – 433.387,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.743,68kr., mens OK-tillægget ligger på 881,77 kr.

Løn, OK-tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Der vil være tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen.

Jersie-Kr. Skensved Kirke


Opslået: 8.4.2021
Frist: 3.5.2021

Se alle jobopslag