Generalsekretær til landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde søger en generalsekretær, der har noget på hjerte og med lyst til at stå i spidsen for en af landets største diakonale, sociale civilsamfundsorganisationer omfattende 160 institutioner og tilbud med 850 medarbejdere og 2.350 frivillige rundt i hele landet.

Vi søger en kompetent og moderne leder, der både kan samle, bevæge, være synlig i landsorganisationen, og som tydeligt kan kommunikere viden, erfaringer og holdninger i omverdenen. Vi har brug for en generalsekretær, der forstår at skabe balance og fremdrift sammen med andre i bestræbelserne på hele tiden at nå længere ud til mennesker i udsatte livssituationer.

Vi søger en værdi- og kulturbærer, der går forrest i arbejdet med at sikre den værdimæssige forankring af KFUM’s Sociale Arbejdes indsatser på det folkekirkelige grundlag, og som evner at favne en bred landsorganisation med mange aktiviteter og mennesker.

Generalsekretæren repræsenterer KFUM’s Sociale Arbejde i en lang række sammenhænge og indgår i samarbejde med ministerier, styrelser, råd, det nationale politiske niveau og en bred vifte af interessenter på udsatteområdet. KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder med mere end halvdelen af landets kommuner.

Vi søger en person, der med tydelige værdier kan indgå i og udvikle KFUM’s Sociale Arbejdes samarbejds- og indflydelsessfære i forskellige arenaer og være en troværdig GENERALSEKRETÆR til landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde samarbejdspartner, der formår at repræsentere, træde frem og samtale i mange sammenhænge
med sans for at kommunikere i det rette sprog.

Arbejde med mening
Vi tilbyder et arbejde med mening og en udfordrende stilling i en velfunderet og veldrevet landsorganisation med mange fyrtårnsindsatser og et omfattende arbejde i hele landet.

Vi tilbyder et organisations- og værdifællesskab med dedikerede og dygtige medarbejdere og frivillige, samt indgange til et omfattende samarbejdsnetværk med mulighed for at påvirke rammerne for indsatsen for børn, unge og voksne, der står udsat. Et godt kollegaskab i en kompetent ledergruppe og med institutionsledere rundt i hele landet samt med en engageret hovedbestyrelse.

KFUM’s Sociale Arbejdes hovedkontor ligger i Strib ved Middelfart med mulighed for hjemmearbejdsplads. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale jf. landsorganisationens lønregulativ.

Se stillings- og personprofil samt bilag på www.kfumsoc.dk/job
Ansøgningsfrist 5. marts.

Du er velkommen til at kontakte formand for KFUM’s Sociale Arbejde, Jens Maibom Pedersen, tlf. 6065 1872, næstformand Jan Rasmussen, tlf. 2060 4130, eller afgående generalsekretær Morten Skov Mogensen, tlf. 2924 1068, for yderligere information om stillingen.

KFUM’s Sociale Arbejde, Højskolevej 3, Strib, 55OO Middelfart, Tlf. 644O 1888, info@kfumsoc.dk, www.kfumsoc.dk

KFUM’s Sociale Arbejde


Frist: 5.3.2021

Se alle jobopslag