Forstander Dansk KFUK i London - en sjælden mulighed for et helt særligt job.

KFUK i London – i daglig tale blot ’K’ - driver et Hostel med 60 sengepladser til unge midt i London, samt 10 studielejligheder for danske universitetsstuderende. 

K er præget af glade unge og mange arrangementer, heraf også nogle, som har til formål at skaffe midler til fortsat drift og udvikling.

Som leder bliver du ansvarlig for at videreføre K's solide økonomi, samt løbende udvikle strategien, kulturen og miljøet på K. Du vil have ledelsesansvar for en viceforstander og for adskillige unge assistenter. 

Ansættelsen sker hos Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), som har et tæt samarbejde med K. Ønsket opstart 1. juni 2020.

DSUK og K i London tilbyder: 
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale, med udgangspunkt i niveauet for en vicehøjskoleforstander, hvortil kommer en fordelagtig husleje. Der er knyttet en forstanderbolig med bopælspligt til stillingen.

Derudover tilbyder vi stor selvstændighed i arbejdet og et godt samarbejde med en engageret bestyrelse for K og med dine kolleger i DSUK. 

Faglige kvalifikationer og erfaring:

  • Ledelseserfaring.
  • Du kan overskue både kort- og langsigtede mål i et job, hvor uforudsigelige ting opstår, og der ofte er behov for en hjælpende hånd.
  • Du har erfaring i personaleledelse og ansættelse af medarbejdere.
  • Du har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsfærdigheder på både engelsk og dansk, samt gerne erfaring fra arbejde i et internationalt miljø.
  • Du har solidt budget- og regnskabskendskab.
  • Du er medlem af Folkekirken.


Personlige kvalifikationer:

  • Du er en energisk netværker, der kan se vigtigheden i at være K's ansigt udadtil.
  • Du skal være i stand til at fortsætte og styrke samarbejdet både med nære partnere i London, herunder den danske ambassade og den danske kirke, og med danske fonde, virksomheder og organisationer. 
  • Du skal være indstillet på, at de unge beboere henvender sig med mange forskellige spørgsmål og behov for hjælp.
  • Du skal være en aktiv, udadvendt all-rounder, der både kan og vil det praktiske, såvel som det administrative i et job, hvor ikke to dage er ens.


Mere om K:
KFUK i London – i daglig tale blot ’K’ - blev oprettet i 1907 og har siden begyndelsen via medlemskab af Dansk Kirke i Udlandet, senere Danske Sømands og Udlandskirker, DSUK, altid været forankret i den danske folkekirke.

Formålet med K er, i samarbejde med Den danske Kirke i London, at støtte unge danskere som opholder sig i London i kortere eller længere perioder. Som en del af DSUK udfører K dette ved at skabe et "home away from home", hvor et kristent livssyn og fællesskab er grundlæggende værdier.

Det udmønter sig i dagligdagen på mange måder; blandt andet ved tilbud om formidling og støtte af au pairs, fællesspisning, højskoleprægede arrangementer, fejring af danske traditioner, tilbud om fælles kirkegang, samt større projekter som f.eks. den årlige julebasar.

Kort sagt fungerer K som en åben dør — en slags ungdommens ambassade — et sted, hvor man kan komme når som helst og få hjælp og råd. K er en vigtig brik i det dansk-britiske London og har adresse i den charmerende bydel Hampstead.

Se også www.kfuk.co.uk eller følg os på Facebook: www.facebook.com/dansk.kfuk/

Yderligere information om stillingen:
Formand for KFUK i London Karen Maibom, tlf.: +44 142 8684288, mail: kingwoodhall@gmail.com 
Generalsekretær/Udlandsprovst Pia Sundbøll, tlf.: +45 70 26 18 28, mail: ps@dsuk.dk
Nuværende forstander Palle Baggesgaard Pedersen, tlf.: +44 207 4357232, mail: palle@kfuk.co.uk 

Ansøgningsfrist: 28. februar 2020 kl. 12.00

Hvis du kan se dig selv som forstander for KFUK, så send din fortrolige ansøgning (max 2.sider), bilagt CV, evt. referencer og en beskrivelse af, hvordan du ser dig selv som leder pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk (anmod her først om et link til kryptering). 

Der kan rekvireres billeder fra boligen ved henvendelse til Margareta Bærentzen.

Samtalerne finder sted torsdag, den 19. marts 2020 på sekretariatet i København.

Se i øvrigt www.dsuk.dk for mere udførlig omtale af Danske Sømands- og Udlandskirker.

Danske Sømands- og Udlandskirker

Arbejdssted:
Opslået: 14. februar 2020
Frist: 28. februar 2020

Se alle jobopslag