Deltids-organist

Avedøre Kirke
Ansøgningsfrist: 13.6.2023

Avedøre Kirke

Avedøre Kirke søger deltids-organist 

Vi søger en dygtig og engageret organist på 17 timer om ugen.  

Vi forventer, at ansøgeren er godt forankret i den kristne tro. 


Stillingen vil blandt andet have fokus på: 

 • Tjenester – herunder begravelser, bisættelser, dåb og vielser 
 • Varetagelse af kirkens amatørkor 
 • Inspiration til fornyelse af salmesang i samarbejde med kirkens præster 
 • Tæt samarbejde med kirkens fuldtids-organist 
 • Deltagelse ved børne- og andre særgudstjenester 
 • Afløsning for kirkens organist 
 • Diverse administrative opgaver 


Vi forventer at du er: 

 • Fortrolig med liturgien i gudstjenester og kirkelige handlinger samt er loyal over for folkekirken som institution
 • Højt fagligt funderet 
 • I besiddelse af gode korkompetencer 
 • Glad for et tæt samarbejde med alle i kirken 
 • Åben for at spille repertoire uden for koralbogen 
 • Relations skabende 


Vi tilbyder en god arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet har høj prioritet og hvor vi hjælpes ad.  

Vi forsøger altid at være opmærksom på dem, som kommer i kirken.

 Hvis du vil høre mere om stillingen kan du kontakte Kirkeleder Trine Bernhard Flæng på 21162603 

 Ansøgningsfristen er d. 13. juni 2023 

Ansøgninger samt cv sendes til: 7146fortrolig@sogn.dk

Der vil blive afholdt samtaler samt prøve spil i uge 25.  

Stillingen er med ansættelse fra d. 1. august 2023. 

Avedøre Kirke ligger i Avedøre Stationsby 10 km fra Rådhuspladsen i København. Til kirken hører en café, som har åbent dagligt. Avedøre Sogn tæller 8897 medlemmer. Der bor 16.205 mennesker i almene boliger og villaområder. Arbejdet i kirken er kendetegnet ved, at kirken er godt integreret i alt, som foregår i lokalområdet. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for organister eller Overenskomst mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten med tilhørende Protokollat mellem Kirkeministeriet og Akademikerne/Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Alle beløb er opgivet for en fuldtidsstilling i nutidskroner pr. 1.4.23 og kvoteres i overensstemmelse med ansættelsesgrad. Alle lønforhandlinger sker med den faglige organisation på området. 

DOKS-organister 
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk bachelor- eller kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen med en bruttoløn mellem 301.543 kr. – 401.562 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.401 kr. – 65.854 kr.  Herudover kan der aftales kvalifikationstillæg. Indplacering på basisløntrin og niveau for rådighedstillæg afhænger af anciennitet. 

KMOK/PO-organister 
Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse, (KMOK – tidligere PO-organister) aftales med Organistforeningen i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 (1. og 2. år) udgør kr. 317.994 årligt og basisløntrin 2 (fra 3. år) udgør kr. 334.104 årligt. Herudover kan der aftales kvalifikationstillæg. 

Rådighedstillægget udgør årligt kr. 38.357 for tjeneste ved 4 eller flere kirker. 

Kirkemusikere 
Årslønnen for ansøgere, der ikke har en PO/KMOK-uddannelse eller Konservatorieuddannelse på kirkeorgel indplaceres på overenskomst for Kirkemusikere. Lønnen aftales inden for intervallet 295.280 kr. – 431.563 kr. Fikspunktet (minimumslønnen) er 302.851 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760 kr. OK tillæg på 982 kr. OK tillægget gives kun til kirkemusikere. Disse er omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. 

Aftale om lønindplacering for kirkemusikere indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk