Har du lyst til at lede en spændende organisation inden for Folkekirken? Tveje Merløse Kirke i Holbæk søger en daglig leder.

Hvem er vi?
Tveje Merløse Kirke er en af Holbæks bykirker. Den er placeret i den lille landsby Tveje Merløse i udkanten af Holbæk. Sognet udgør en stor del af Holbæk syd og vest - i alt ca. 12.000 indbyggere. Kirken betjenes til hverdag af 15-20 ansatte (organist, sangere, kirketjenere og gravere). Vi har et aktivt kirkeliv med mange aktiviteter og mange aktive frivillige og en stærk vision

Opgaver og ansvar    
Den daglige leder har det overordnede ansvar for

 • Ansættelse af medarbejdere, medarbejdernes arbejdsforhold, medarbejderudvikling samt afsked
 • Arbejdsforhold og retningslinjer for kirkens frivillige
 • Budget og regnskab
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Sekretariatsfunktioner i forhold til menighedsråd, udvalg og arbejdsgrupper
 • Driftsopgaver i forhold til indkøb, IT, bygningsdrift og inventar 
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Relation til eksterne samarbejdspartnere


Hvem er du?
Vi forventer en ”spillende træner”, som vil være medejer af kirkens liv og vækst, er rummelig i forhold til de mange forskellige grupper af ansatte og frivillige.
Vi forestiller os, at du har dokumenteret erfaring på følgende områder:

 • Ledelse
 • Økonomistyring og administration
 • Kirkeligt arbejde
 • Kommunikation – digital såvel internt som eksternt
 • Relationsskabende aktiviteter

Læs mere om jobbet på www.TvejeMerloeseKirke.dk

Du kan kontakte formand Bent Løvschal, telefon 22 99 21 60, bent@krogh-loevschal.dk og/eller kontaktperson Lise Krogh Løvschal, telefon 21 29 85 09, lise@krogh-loevschal.dk, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Ansøgning
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. februar kl. 12.00
Ansættelsessamtaler med første samtalerunde finder sted i 10. og 12. marts 2020.
Anden samtalerunde finder sted tirsdag den 17. marts 2020 
Ansøgningen samt eksamensbevis, CV og anbefalinger sendes til fortrolig mail 7275fortrolig@sogn.dk mærket ”daglig leder”.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Tveje Merløse Kirke

Arbejdssted: Holbæk
Opslået: 5. februar 2020
Frist: 27. februar 2020

Se alle jobopslag