Jobannonce

Børne- og familiemedarbejder

Børne- og familiemedarbejder søges til projektstilling i Hasle og Møllevang sogn, Aarhus V

Stillingen er på 37 timer i perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 med mulighed for forlængelse

Nabosognene Hasle og Møllevang i Aarhus Stift er i gang med at styrke kirkernes arbejde, særligt i forhold til vanskeligt stillede børn og familier. Der er flere forhold i vores to sogne, der ligner hinanden, og vi ønsker at skabe parallelaktiviteter og fælles tiltag. Dels med udgangspunkt i kirkernes eksisterende arbejde, og dels i samarbejde med bl.a. de boligsociale medarbejdere i henholdsvis Bispehaven og Frydenlund.

Dine arbejdsopgaver:  

 • Videreudvikle og afholde aktiviteter, der hjælper forældre med at skabe traditioner og fællesskab omkring højtider f.eks. juleværksted, påskeværksted, generationsmiddage o.a.
 • Udvikle og afholde lokale ferieaktiviteter 
 • Videreudvikle samarbejde med foreninger, institutioner og andre lokale aktører 
 • Afholde musikalsk legestue i beboerhusene, og udvikle nye former for fællesskaber
 • Udvikle og afholde særlige gudstjenester og kirkelige aktiviteter for børn, i samarbejde med præsterne


Dine kompetencer:

 • Du har en fagligt relevant uddannelse 
 • Du har erfaring fra arbejde med børn og kan skabe rum for gode oplevelser
 • Du er god til at samarbejde, også med frivillige og på tværs af kulturer og fag
 • Du har flair for kirkeligt arbejde og kan indgå i kirkelig undervisning, gudstjenester og formidling
 • Du har en høj grad af selvstændighed og trives med selvledelse
 • Du kan tænke kreativt og er initiativrig
 • Du kan i et vist omfang arbejde i skoleferier, weekender og aftner


Det er afgørende for stillingen, at du kan identificere dig med Folkekirkens værdigrundlag og kan se dig selv som en del af teamet ved både Hasle Kirke og Møllevangskirken.

Stillingen er som udgangspunkt indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 262.2132 –347.325 kr. med et fikspunkt på kr. 275.239 (pr. 31/3 2012 niveau). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 28.000 (pr. 31/4 2012). Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomst ml. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO II – fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirke- og kulturmedarbejdere. Der er krav om vurdering af ansøgeres kompetenceniveau inden ansættelsen. Se www.folkekirkepersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Berit Schelde Christensen, Hasle, på tlf. 4035 4586 eller mail bsc@km.dk eller til menighedsrådsmedlem Tina Stefansson, Hasle, på tlf. 2262 2234 efter kl. 16 eller mail tina.stefansson@gmail.com

Ansøgningsfrist den 18. oktober 2019 kl. 12.00. Ansøgning vedlagt CV sendes elektronisk til info@haslekirke.dk

Vi afholder første samtalerunde den 12. november 2019 og anden samtalerunde 13. november 2019. 

For yderlige information om vores kirker, se www.haslekirke.dk og www.moellevangskirken.dk

Logo

Hasle og Møllevang sogn

Arbejdssted: Aarhus V
Opslået: 25.09.2019
Frist : 18.10.2019

Se alle jobopslag