Trives du i en dynamisk hverdag, hvor samarbejde og planlægning er vigtigt og kan du koordinere dig ud af enhver kalenderudfordring? Så er stillingen som bispesekretær for biskop Henrik Wigh-Poulsen måske noget for dig.  

Vi søger efter en ny kollega, som møder os med godt humør og gåpåmod, og som kan indgå i den gode arbejdsatmosfære og den effektive arbejdsgang i teamet, der varetager sekretæropgaverne for biskoppen. 

Stillingen
Teamet omkring biskoppen består af to bispesekretærer, hvor du vil blive den ene, og du vil i stillingen som bispesekretær indgå i et tæt samarbejde med biskoppen, kontorchefen og med dine kollegaer på stiftet, hvor vi har hver vores ansvarsområder, men samtidig hjælper hinanden med de mange fælles tværgående opgaver.

I dagligdagen vil du desuden have en bred kontakt til provster og præster og de øvrige stifter. I stillingen vil du derfor opleve at få et bredt netværk.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • styring af biskoppens kalender, mødeplanlægning og -koordinering
 • sekretæropgaver for biskoppen og kontorchefen
 • Herudover vil der være særlige opgaver og sagsbehandling omkring ansættelse af præster og opgaver under ansættelsen
 • håndtering af henvendelser samt rådgivning


Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:

 • er generalist, har engagement og lyst til at sætte dig ind i nye områder
 • har gode analytiske evner og kan overskue flere – også komplekse – problemstillinger
 • er resultatorienteret og tager ansvar for dine arbejdsopgaver
 • er udadvendt, forstår at formidle din viden – også til ikke-fagfolk – og er god til at samarbejde
 • har en relevant uddannelse, for eksempel kontoruddannelse
 • er stærk i både mundtlig og skriftlig formidling
 • har erfaring fra lignende arbejde enten i privat eller offentligt regi
 • er åben, positiv og imødekommende


Vi tilbyder:

 • spændende, alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, som du skal løse i samarbejde med dine dygtige kollegaer
 • et stærkt fagligt miljø, hvor videndeling, samarbejde og udvikling prioriteres højt. Vi sørger for en grundig oplæring og kendskab til folkekirken er derfor ikke en forudsætning
 • Aarhus Stift er en arbejdsplads med en uhøjtidelig omgangstone, ligesom vi er familievenlige med gode fleksible arbejdsvilkår, f.eks. flekstidsordning, løbende kompetenceudvikling mv.
 • gode kollegaer i et udviklingsorienteret og engageret arbejdsmiljø
 • lyse, gode og flotte kontorer/faciliteter centralt i Aarhus  
 • et udadvendt arbejde med en stor kontaktflade til præster, provster, menighedsrådsmedlemmer og dine kollegaer i de andre stifter.


Aarhus Stift

Aarhus Stift er en gammel og stolt arbejdsplads. Vi er 15 fagligt stærke og gode kollegaer. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige stifter i Danmark, og vi har et særligt tæt samarbejde med Viborg Stift om opgaverne i GiasCentret. Endelig arbejder vi sammen med Kirkeministeriet

Aarhus Stift er en del af folkekirken. Et stift er en kirkelig geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. Vi varetager myndighedsopgaver for bispeembedet og stiftsøvrigheden. Herudover varetager vi en større rådgivningsopgave over for folkekirkens aktører.

Du kan finde yderligere oplysninger om stiftet på www.aarhusstift.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen. 

Løn efter kvalifikationer efter principperne om Ny-løn. Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige område, og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte stiftskontorchef Jette Madsen på 86 14 51 00 med spørgsmål til stillingen.

Din ansøgning
Din ansøgning vedlagt cv, eksamenspapirer og evt. andre relevante bilag skal sendes til Aarhus Stift på adressen kmaar@km.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 den 1. november 2021.

Ansættelsessamtalerne foregår på Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C. Du skal være forberedt på at deltage i 2 ansættelsessamtaler, hvis du bliver udtaget. Første samtale finder sted den 8. november 2021 og anden samtale den 11. november 2021. Der vil blive indhentet referencer.

Aarhus Stift


Frist: 1.11.2021

Se alle jobopslag