Administrativ leder

Kirkegårdssamarbejdet på Østerbro
Ansøgningsfrist: 1.10.2023

Kirkegårdssamarbejdet på Østerbro

- Kirkegårdssamarbejdet på Østerbro

Er du en talstærk leder med lyst til et meningsfuldt arbejde med stor frihed og indflydelse? Har du lyst til at være en del af en organisation, der samtidig er rig på kultur og historie? Kan du se dig selv i en lederstilling i regi af den danske folkekirke? Så er du måske vores nye administrative leder.

Den nye bestyrelse for Kirkegårdssamarbejdet på Østerbro søger en ledende medarbejder til en funktion som administrativ leder til en fælles regnskabs- og HR-enhed. Stillingen oprettes i første omgang ved Garnisons Kirkegård og forventes snarest derefter godkendt og etableret som en stilling ved det nye kirkegårdssamarbejde på Østerbro. Enheden er oprettet af Holmens Kirkegård og Garnisons Kirkegård, som varetager regnskab og HR for menighedsråd i provstiet. Regnskabsenheden varetager de regnskabsmæssige opgaver for hovedparten af sognets kirker, Holmens Kirkegård, Garnisons Kirkegård og Mindelunden.

Opgaven
Den administrative leder skal varetage den daglige ledelse af økonomi og regnskabsfunktioner, herunder personaleledelse af et regnskabsteam på 5 medarbejdere. Den administrative leder skal have et tæt samspil og samarbejde med den nye kirkegårdschef, der har det overordnede ansvar for organisationen. 

Den administrative leders vigtigste opgaver bliver at sikre kvalitet og præcision i budgetlægning og regnskabsaflæggelse, bogføringer, fakturahåndtering og lønkørsel samt i afstemninger af bank og andre balancekonti. Som administrativ leder bliver du ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af faktura-workflow, periodiseringer og hensættelser. Herudover bliver den administrative leder ansvarlig for samarbejde med de tilknyttede kirker og for kvalitetsrapporteringer til menighedsrådene samt udarbejdelse af materiale i forbindelse med revisionen.

Personen
Der søges en erfaren og samarbejdsorienteret administrativ leder med solid regnskabsforståelse, der er udadvendt, serviceminded, og trives med en uformel tone i arbejdsdagen. Vi søger en empatisk leder, der trives med at arbejde med både tal og mennesker. Evnen til at lede og delegere med en tydelig ledelsesstil, er en vigtig kompetence og ligesom indsigt i økonomiske forhold har stor betydning. Den nye administrative leder skal være en serviceorienteret leder, der kan sikre den bedst mulige oplevelse for de pårørende.

Det forventes, at kirkegårdsleder:

  • har en regnskabsmæssig uddannelse eller flere års erfaring fra en regnskabsafdeling. 
  • gerne erfaring med kirkeregnskab og forståelse for at arbejde med organisationer ledet af et menighedsråd.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansættelse sker i henhold til en overenskomst, der omfatter en række kirkefunktionærer (protokolat for kordegne). Indplacering i løngruppe 3, hvor grundlønnen ligger i intervallet mellem 364.634, 69 kr. – 455.793,94 kr. Der er mulighed for højere aflønning efter forhandling. Der ydes et rådighedstillæg for merarbejde og forskudt arbejdstid. Tillægget udgør pt. 36.051,03 kr. årligt.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Andet
Læs mere om stillingen på MUUSMANNs hjemmeside. 

Tiltrædelse: 1. januar 2023.

Ansøgningsfrist søndag den 1. oktober 2023. Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Marie Koch på tlf. 81 21 29 08 eller MUUSMANN A/S, på tlf. 70 11 20 22.